Szczepy

Populacja drobnoustrojów w obrębie danej odmiany czy gatunku o specyficznych cechach, a także różne kultury z tego samego gatunku wyprowadzane z izolowanych kultur zwane są szczepami wzorców. Mikrobiologia wykorzystuje je do różnych metod kontroli jakości w laboratoriach. Dzięki sprawdzaniu jakości pożywek i walidacji metod można potwierdzić niezmienną jakość i wiarygodność badań. Od pożywek zależy wzrost drobnoustrojów, ich odpowiednia identyfikacja oraz ocena lekowrażliwości. W ofercie dostawcy Argenta znajduje się ponad 2000 szczepów wzorcowych mogących mieć zastosowanie w kontroli jakości pożywek i badań w laboratoriach mikrobiologicznych.

Proteus mirabilis NCTC 11938; ampułka
Kontrola jakości \ Szczepy
id NCTC 11938
Public Health England
Bacillus cereus NCTC 8035, ampułka z liofilizatem
Kontrola jakości \ Szczepy
id NCTC 8035
Public Health England
Legionella pneumophila ATCC 33156 NCTC 11233, ampułka
Kontrola jakości \ Szczepy
id NCTC 11233
Public Health England
Katalog produktów
(function () { var url = https://chat-widget.thulium.com/app/chat-loader.js?hash=argenta-0b3329c0-e579-43fb-9ed1-80a1ad332fc4; var l = document.createElement("script");l.async = true;l.src = url; (document.getElementsByTagName("script")[0]).parentNode.appendChild(l); })();