Szczepy

Populacja drobnoustrojów w obrębie danej odmiany czy gatunku o specyficznych cechach, a także różne kultury z tego samego gatunku wyprowadzane z izolowanych kultur zwane są szczepami wzorców. Mikrobiologia wykorzystuje je do różnych metod kontroli jakości w laboratoriach. Dzięki sprawdzaniu jakości pożywek i walidacji metod można potwierdzić niezmienną jakość i wiarygodność badań. Od pożywek zależy wzrost drobnoustrojów, ich odpowiednia identyfikacja oraz ocena lekowrażliwości. W ofercie dostawcy Argenta znajduje się ponad 2000 szczepów wzorcowych mogących mieć zastosowanie w kontroli jakości pożywek i badań w laboratoriach mikrobiologicznych.

Escherichia coli serotype O103:H11 CDC 06-3008 (STEC); KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki „+ koszty przesyłki”;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01101P
Microbiologics
Escherichia coli serotype O26:H11 CDC 03-3014 (STEC); KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki „+ koszty przesyłki”;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01100P
Microbiologics
Candida dubliniensis derived from NCPF 3949, Kwik-Stik, op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01139K
Microbiologics
Escherichia coli serotype O111:H8 CDC 2010C-3114 (STEC); KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki „+ koszty przesyłki”;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01102P
Microbiologics
Staphylococcus epidermidis NCIMB 8853; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0571P
Microbiologics
Candida auris derived from CDC B11903, KWIK-STIK™, op. 2 wymazówki
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01256P
Microbiologics
Ez-Accu Shot Select; 1x5
Kontrola jakości \ Szczepy
id 8172
Microbiologics
Pseudomonas aeruginosa NCIMB 8626; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0576L
Microbiologics
Helix Elite™ Vaginal Veryfication Panel, op. 2 pudełka po 20 peletów z każdego rodzaju , łącznie 120 peletów
Kontrola jakości \ Szczepy
id 8208
Microbiologics
Neisseria gonorrhoeae CDC 10329; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01222P
Microbiologics
Streptococcus pneumoniae NCIMB 13286; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0469L
Microbiologics
Escherichia coli, serotype O145:NM CDC 99-3311 (STEC); KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki „+ koszty przesyłki”;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01097P
Microbiologics
Escherichia coli serotype O111:H8 CDC 2010C-3114 (STEC); LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka „+ koszty przesyłki”; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01102L
Microbiologics
Neisseria gonorrhoeae CDC SPJ-15; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01219L
Microbiologics
Escherichia coli, serotype O145:NM CDC 99-3311 (STEC); LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka „+ koszty przesyłki”; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01097L
Microbiologics
Pseudomonas aeruginosa NCIMB 8626; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0576P
Microbiologics
Escherichia coli serotype O45:H2 CDC 00-3039 (STEC); KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek „+ koszty przesyłki”;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01098K
Microbiologics
Clostridium sporogenes NCIMB 12343; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0580K
Microbiologics
Pseudomonas aeruginosa NCIMB 8626; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0576K
Microbiologics
Enterobacter aerogenes NCIMB 10102; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0597K
Microbiologics
Katalog produktów
(function () { var url = https://chat-widget.thulium.com/app/chat-loader.js?hash=argenta-0b3329c0-e579-43fb-9ed1-80a1ad332fc4; var l = document.createElement("script");l.async = true;l.src = url; (document.getElementsByTagName("script")[0]).parentNode.appendChild(l); })();