Szczepy

Populacja drobnoustrojów w obrębie danej odmiany czy gatunku o specyficznych cechach, a także różne kultury z tego samego gatunku wyprowadzane z izolowanych kultur zwane są szczepami wzorców. Mikrobiologia wykorzystuje je do różnych metod kontroli jakości w laboratoriach. Dzięki sprawdzaniu jakości pożywek i walidacji metod można potwierdzić niezmienną jakość i wiarygodność badań. Od pożywek zależy wzrost drobnoustrojów, ich odpowiednia identyfikacja oraz ocena lekowrażliwości. W ofercie dostawcy Argenta znajduje się ponad 2000 szczepów wzorcowych mogących mieć zastosowanie w kontroli jakości pożywek i badań w laboratoriach mikrobiologicznych.

Candida albicans NCYC 1363; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0379P
Microbiologics
Streptococcus mitis NCIMB 13770; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0383L
Microbiologics
Listeria monocytogenes Cornell University SLR2249; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0254L
Microbiologics
CLSI® M22; Chocolate Agar QC Set, op. 2 x 2 wymazówki; 1 zestaw
Kontrola jakości \ Szczepy
id 5027P
Microbiologics
Salmonella enterica subsp. diarizonae derived from ATCC® 29934™; Lab Elite™ CRM; op. 1 wymazówka;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01045-CRM
Microbiologics
GP Comprehensive QC Set; KWIK-STIK™, zestaw do Vitek; op. 9 x 2 wymazówki
Kontrola jakości \ Szczepy
id 5193P
Microbiologics
Pseudomonas aeruginosa ATCC® BAA-1744; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01010K
Microbiologics
Salmonella enterica subsp. diarizonae ATCC® 29934; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01045P
Microbiologics
Cryptococcus gattii ATCC® MYA-4560; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01051K
Microbiologics
Escherichia coli ATCC® BAA-2469*; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01113K
Microbiologics
Corynebacterium urealyticum ATCC® 43044; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01039K
Microbiologics
Clostridium difficile ATCC® BAA-1870™; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01048L
Microbiologics
Salmonella enterica subsp. diarizonae ATCC® 12325*; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01054K
Microbiologics
VITEK® 2 AST-GP QC SET; 1 zestaw
Kontrola jakości \ Szczepy
id 5220P
Microbiologics
Proteus vulgaris ATCC® 6380™; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0459L
Microbiologics
Bacillus badius ATCC® 14574; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01008P
Microbiologics
Enterobacter cloacae NCTC 13464; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01105K
Microbiologics
Acinetobacter lwoffii ATCC® 15309™; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0468L
Microbiologics
Aspergillus fumigatus ATCC® 204305; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01021K
Microbiologics
Salmonella enterica subsp. diarizonae ATCC® 29934; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01045K
Microbiologics
Katalog produktów
(function () { var url = https://chat-widget.thulium.com/app/chat-loader.js?hash=argenta-0b3329c0-e579-43fb-9ed1-80a1ad332fc4; var l = document.createElement("script");l.async = true;l.src = url; (document.getElementsByTagName("script")[0]).parentNode.appendChild(l); })();