Szczepy

Populacja drobnoustrojów w obrębie danej odmiany czy gatunku o specyficznych cechach, a także różne kultury z tego samego gatunku wyprowadzane z izolowanych kultur zwane są szczepami wzorców. Mikrobiologia wykorzystuje je do różnych metod kontroli jakości w laboratoriach. Dzięki sprawdzaniu jakości pożywek i walidacji metod można potwierdzić niezmienną jakość i wiarygodność badań. Od pożywek zależy wzrost drobnoustrojów, ich odpowiednia identyfikacja oraz ocena lekowrażliwości. W ofercie dostawcy Argenta znajduje się ponad 2000 szczepów wzorcowych mogących mieć zastosowanie w kontroli jakości pożywek i badań w laboratoriach mikrobiologicznych.

Escherichia coli serotype O26:H11 CDC 03-3014 (STEC); KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek „+ koszty przesyłki”;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01100K
Microbiologics
Neisseria gonorrhoeae CDC 10329; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01222K
Microbiologics
Proteus mirabilis NCIMB 13283; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0310L
Microbiologics
Enterobacter aerogenes NCIMB 10102; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0597L
Microbiologics
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 12702; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0312K
Microbiologics
Streptococcus pyogenes NCIMB 13285; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0314P
Microbiologics
Enterococcus faecalis derived from 3M M34; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 3M-M34
Microbiologics
Neisseria gonorrhoeae CDC F-18; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01216P
Microbiologics
Escherichia coli serotype O103:H11 CDC 06-3008 (STEC); LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka „+ koszty przesyłki”; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01101L
Microbiologics
Escherichia coli serotype O26:H11 CDC 03-3014 (STEC); LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka „+ koszty przesyłki”; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01100L
Microbiologics
Helix Elite™ Vaginal Control Panel, op. 2 x 6 peletów inaktywowanych mikroorgnizmów, łącznie 12 peletów.
Kontrola jakości \ Szczepy
id 8209
Microbiologics
Neisseria gonorrhoeae CDC SPJ-15; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01219K
Microbiologics
Clostridium sporogenes NCIMB 12343; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0580P
Microbiologics
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCIMB 12702; LYFO DISK® Vial; 6 peletów/fiolka; 1 fiolka
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0312L
Microbiologics
Enterobacter aerogenes NCIMB 10102; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0597P
Microbiologics
Acinetobacter baumannii NCIMB 12457; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0599P
Microbiologics
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba Silliker® SLR156; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0826P
Microbiologics
Zygosaccharomyces rouxii NCYC 381; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0255P
Microbiologics
Saccharomyces cerevisiae NCYC 79; KWIK-STIK™; op. 6 wymazówek;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 0736K
Microbiologics
Neisseria gonorrhoeae CDC F-28; KWIK-STIK™; op. 2 wymazówki;
Kontrola jakości \ Szczepy
id 01217P
Microbiologics
Katalog produktów
(function () { var url = https://chat-widget.thulium.com/app/chat-loader.js?hash=argenta-0b3329c0-e579-43fb-9ed1-80a1ad332fc4; var l = document.createElement("script");l.async = true;l.src = url; (document.getElementsByTagName("script")[0]).parentNode.appendChild(l); })();