BD Reinforced clostridial medium, butelka syrop 125 ml, op. 10 x 100 ml
Pożywki \ Gotowe

id 215192
Becton Dickinson

BD BBL™ Prepared Tubed Media-Dubos Medium Albumin, op. 10 x 20 ml
Pożywki \ Gotowe

id 215334
Becton Dickinson

BD MicroSart Sabouraud Dextrose Agar (SDA), zestaw do FM (pożywka z filtrem Sartorius), podwójnie pakowane, op. 100 szt.
Pożywki \ Gotowe

id 214314
Becton Dickinson

BD Fluid Thoglycollate Medium, butelka infuzyjna 1000 ml, op. 4 x 600 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257406
Becton Dickinson

BD Fluid Thioglycollate Medium, fiolki 28 ml, op. 50 x 20 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257144
Becton Dickinson

BD Legionella MWY Agar, gotowa pożywka na płytkach, op. 120 szt.
Pożywki \ Gotowe

id 257542
Becton Dickinson

BD Sabouraud Glucose Agar with Chloramphenicol, butelka syrop 150 ml, op. 10 x 100 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257733
Becton Dickinson

BD BBL™ Trypticase™ Soy Agar (TSA) with Lecithin and Polysorbate 80, gotowa pożywka na płytkach RODAC™, op. 10 x 10 szt.
Pożywki \ Gotowe

id 221287
Becton Dickinson

BD Fluid D, butelka infuzyjna 500 ml, op. 10 x 300 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257241
Becton Dickinson

Sabouraud Dextrose Agar (SDA), butelka typu syrop 250 ml z nakrętką, op. 6 x 200 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257655
Becton Dickinson

BD Fluid Thioglycollate Medium (Special), podwójnie pakowane, butelka infuzyjna 125 ml, op. 10 x 100 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257264
Becton Dickinson

BD Modified Letheen Broth, butelka syrop 150 ml, op. 25 x 100 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257581
Becton Dickinson

BD Mac Conkey Broth, butelka syrop 150 ml, op. 10 x 100 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257653
Becton Dickinson

BD Tryptone-Azetolin-Tween (TAT), probówki, op. 50 x 9 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257725
Becton Dickinson

BD BBL™ Herrold’s Egg Yolk Agar with Mycobactin J and ANV, probówka ze skosem, op. 100 szt.
Pożywki \ Gotowe

id 222233
Becton Dickinson

BD Columbia Agar without Blood, gotowa pożywka na płytkach, op. 20 szt.
Pożywki \ Gotowe

id 215191
Becton Dickinson

BD Phosphate Buffer pH 7,2 (stock solution), butelka infuzyjna 100 ml, op. 25 x 100 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257385
Becton Dickinson

BD Modified Letheen Broth with 5% Tween, butelka syrop 150 ml, op. 25 x 90 ml
Pożywki \ Gotowe

id 257582
Becton Dickinson

BD BBL™ Sabouraud Dextrose Agar (SDA) with Lecithin and Polysorbate 80 and Chloramphenicol, IC-XT Pack, gotowa pożywka na płytkach 90 mm z zamknięciem, sterylizowana, potrójnie pakowana, op.
Pożywki \ Gotowe

id 257619
Becton Dickinson

BD Difco™ Penase Concentrate, op. 10 x 20 ml
Pożywki \ Gotowe

id 215332
Becton Dickinson
Katalog produktów