Nitroimidazoles V2, test ELISA do ilosciowego wykrywania nitroimidazolu, format 96; op.
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id AB005
Tecna S.r.l.

I’screen Strepto, test ELISA do ilościowego wykrywania streptomycyny i dihydrostreptomycyny, format 96 ; op.
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id AB650
Tecna S.r.l.

I'screen Ochratoxin A, ELISA Kit; 96 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id OR360
Tecna S.r.l.

B ZERO® Strepto, test ELISA do ilościowego wykrywania streptomycyny i dihydrostreptomycyny, bez wyznaczania krzywej wzorcowej, format 96 ; op.
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id AB658
Tecna S.r.l.

I'screen Ochratoxin A, ELISA Kit; 48 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id OR361
Tecna S.r.l.

B ZERO® SULFA, test ELISA do ilościowego wykrywania sulfonamidów, bez wyznaczania krzywej wzorcowej, format 96; op.
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id SM392
Tecna S.r.l.

I’screen SULFA, test ELISA do ilościowego wykrywania sulfonamidów, format 96; op.
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id SM390
Tecna S.r.l.

I'screen Aflatoxin M1, ELISA kit; 48 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id MA441
Tecna S.r.l.

Celer Deoxynivalenol ELISA kit; 96 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id MD100
Tecna S.r.l.

Celer Aflatoxin M1, ELISA kit; 96 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id MA450
Tecna S.r.l.

I'screen Fumonisins ELISA kit; 96 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id MF314
Tecna S.r.l.

Easypur AFLA; op.
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id AC010
Tecna S.r.l.

Histamine Card; op.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id CI015
Tecna S.r.l.

SMART STRIP Fumonizyna; 20 ozn.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id MF800
Tecna S.r.l.

Celer Total Aflatoxin, ELISA kit; 48 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id MA211
Tecna S.r.l.

LAB LFD Reading System; 1 szt.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id LT905
Tecna S.r.l.

Celer Zearalenone, ELISA Kit; 48 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id MZ571
Tecna S.r.l.

SMART STRIP ZON; 20 szt.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id MZ800
Tecna S.r.l.

Celer Fumonisins ELISA kit; 48 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id MF101
Tecna S.r.l.

Aflatoxin M1 20-100; 96 studzienek
Testy immunologiczne \ Testy ELISA

id MA430
Tecna S.r.l.
Katalog produktów