Stylus kit, igła do posiewu z podłączeniem do serii easySpiral ;
Posiew spiralny \ Akcesoria dodatkowe

id 414-001
Interscience

Wężyk z pojedynczą końcówką do easySpiral (GL45 bottles connection kit)
Posiew spiralny \ Akcesoria dodatkowe

id 413-003
Interscience

Niebieski barwnik do testowania posiewu spiralnego; 125 ml;
Posiew spiralny \ Akcesoria dodatkowe

id 415-530
Interscience

Micro vacuum pump, wewnetrzna pompa mikrociśnieniowa do serii easySpiral;
Posiew spiralny \ Akcesoria dodatkowe

id 413-005
Interscience

Kuwetki DB50 do urządzeń serii Easy Spiral®; op.=1000 szt;
Posiew spiralny \ Akcesoria dodatkowe

id 415-100
Interscience

Wężyk z podwójną końcówką do easySpiral (Connection kit for bottle, double GL45 connectors)
Posiew spiralny \ Akcesoria dodatkowe

id 414-004
Interscience

Zestaw startowy materiałów zużywalnych do posiewu spiralnego; 1szt.
Posiew spiralny \ Akcesoria dodatkowe

id 414-000MATER
Interscience

Support for Eppendorf™ 1,5 ml, statyw do probówek Eppendorf 1,5ml do easy Spiral Dilute;
Posiew spiralny \ Akcesoria dodatkowe

id 414-002
Interscience

Housing protection, obudowa ochronna do posiewów spiralnych serii easy Spiral;
Posiew spiralny \ Akcesoria dodatkowe

id 413-001
Interscience

Akcesoria dodatkowe do posiewów spiralnych

Nieustanny wzrost potrzeb konsumentów oraz ich oczekiwań dotyczących jakości produktów sprawia, że do procesów przemysłowych są angażowane najnowocześniejsze dokonania nauki i techniki. Jedną z dziedzin, która odgrywa znaczącą rolę w przemyśle, jest biotechnologia. Jest to interdyscyplinarna nauka, łącząca wiedzę i narzędzia z zakresu biologii, medycyny, chemii analitycznej, techniki i wielu innych.

Celem i przedmiotem zainteresowania biotechnologii jest wykorzystywanie żywych organizmów do inicjowania, stymulowania i przekształcania procesów przemysłowych. Prace biotechnologiczne obejmują zarówno drobnoustroje oraz ich kultury komórkowe, jak i DNA, RNA, enzymy czy białka.

Efektem pracy biotechnologa są zmodyfikowane produkty, które cechują się wyższymi wartościami użytkowymi lub też mają wykształcone bardziej pożądane i przydatne cechy. Procesy wykorzystywane w biotechnologii to:

 • modyfikacja genetyczna,
 • biotransformacja,
 • biosynteza,
 • bioutylizacja.

Otrzymane w tych procesach bioprodukty są następnie wyodrębniane i poddawane modyfikacjom. Procesy biotechnologiczne wykorzystuje się przy produkcji żywności, leków, energii, w ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach.

Posiew spiralny jako metoda biotechnologiczna

W biotechnologii jako jedna z technik badań jest wykorzystywana metoda posiewów spiralnych. Sam posiew jest wykonywany w celu hodowli czystych kultur bakterii, które stanowią podstawowy materiał do badań genetycznych lub innych testów. Przewaga metody posiewów spiralnych nad klasyczną polega na tym, że liczenie i posiew odbywają się automatycznie w specjalnym aparacie.

Wykonanie posiewu spiralnego wymaga wcześniejszych przygotowań materiału początkowego, który umieszcza się w automacie. Do tego celu są niezbędne odpowiednie akcesoria. Podstawę stanowi płytka Petriego, na której rozprowadza się odpowiednio rozcieńczony materiał do hodowli na specjalnie przygotowanym podłożu mikrobiologicznym. Jest on nanoszony spiralnie, dlatego do tego celu jest niezbędna mikropipeta lub specjalna igła do posiewu. Za jej pomocą można „rysować” rowki w podłożu, tworząc idealne miejsce do rozwoju hodowli. Najczęściej narzędzie ma końcówkę w formie kółeczka. Taka igła do posiewu jest nazywana ezą.

Kuwetki i probówki na materiał

Umieszczanie próbek na płytkach Petriego wiąże się z ich wielokrotnym przenoszeniem i rozcieńczaniem. Dlatego do przygotowania posiewu spiralnego są niezbędne odpowiednie naczynia laboratoryjne. Zaliczają się do nich kuwetki do urządzeń Easy Spiral oraz uniwersalne szklane probówki. Te drugie wymagają też odpowiedniego miejsca do przechowywania z uwagi na ich specyficzny kształt. Dobrym rozwiązaniem jest statyw do probówek Eppendorf. Ma on formę plastikowego pojemnika z szeregiem otworów średnicą dostosowanych do rozmiaru probówek.

Statyw do probówek Eppendorf nie tylko umożliwia wygodne ustawienie poszczególnych próbek w szklanych naczyniach laboratoryjnych. Jest też wygodny do przenoszenia, a opisane próbki są dobrze widoczne i łatwo rozpoznawalne. Pudełko jest wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości i odpornych na czynniki biologiczne. Jest też dostępne w wielu wariantach, co pozwala dopasować wybór do wielkości probówek i intensywności prowadzonych badań.

Barwniki testowe do posiewu

Kolejnym ważnym składnikiem niezbędnym do wykonania posiewów spiralnych jest barwnik do testowania posiewu. Jedną z popularnych i często stosowanych metod jest barwienie metodą Grama. Pozwala ona odróżnić bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, które różnią się między sobą budową i fizjologią. Bakterie z tych grup są też oporne na inne grupy leków, co jest ważne przy opracowywaniu metod leczenia.

Barwnik do testowania posiewu zabarwia poszczególne grupy bakterii na inny kolor. Gram-dodatnie przyjmują barwę bardzo ciemnofioletową, a Gram-ujemne – różową. Do wykonania testu stosuje się trzyetapowy proces oraz kilka preparatów chemicznych: roztwór fioletu krystalicznego z dodatkiem 1-2% fenolu, jodynę lub płyn Lugola, etanol i wodę destylowaną. Dodatkowo wykorzystuje się też safraninę czy fuksynę zasadową w celu dobarwienia preparatu.

 Akcesoria dodatkowe do posiewów spiralnych w Argenta

Opisany proces wykonywania posiewów spiralnych wbrew pozorom w większości przebiega automatyczne. Pozwala na to nowoczesny i zautomatyzowany system, który eliminuje potrzebę ręcznego nanoszenia rozcieńczanych seryjnie próbek na wiele płytek Petriego. Pomimo to jednak samo przygotowanie materiału do umieszczenia w urządzeniu wymaga odpowiednich akcesoriów pomocniczych, które oferuje Argenta.

W asortymencie mamy między innymi:

 • igły do posiewu,
 • barwnik do testowania posiewu,
 • kuwetki do urządzeń Easy Spiral,
 • statywy do probówek Eppendorf
 • wewnętrzną pompę mikrociśnieniową,
 • wężyki z pojedynczą i podwójną końcówką,
 • zestawy startowe materiałów zużywalnych,
 • obudowy ochronne do posiewów.

Wszystkie akcesoria pomocnicze w naszej ofercie są kompatybilne z urządzeniami serii easySpiral. Dzięki temu jest możliwe stworzenie kompletnego zestawu do posiewów spiralnych podczas składania pojedynczego zamówienia.

Katalog produktów