icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

 

Liofilchem PNG

 

 

 

 

1

 

 

Firma Liofilchem poszerzyła ofertę  testów do oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Testy ComASPTM  Compact Antimicrobial Susceptibility Panel to kompaktowe panele pozwalający na oznaczenie wartości MIC metodą mikrorozcieńczeń w bulionie zgodnie ze standardem ISO 20776-1:2006 oraz rekomendacjami EUCAST i CLSI.

 

Ostatnie ostrzeżenia EUCAST dotyczące stosowania pasków gradientowych z kolistyną, piperacyliną-tazobaktamem czy wankomycyną wskazują, że jedyną wiarygodną metodą pozwalającą na prawidłowe oznaczenie MIC tych antybiotyków jest metoda mikrorozcieńczeń w bulionie.

 

Testy ComASPTM zawierają w zależności od antybiotyku 7 lub 15 podwójnych rozcieńczeń oraz studzienkę kontroli wzrostu. Cała procedura nastawienia testu i odczytu jest prosta i wygodna, a cena konkurencyjna. Jeden zestaw zawiera 4 panele pozwalające na wykonanie w zależności od antybiotyku 16, 8 lub 4 oznaczenia. W zestawie zawarty jest również bulion Mueller-Hintona do zawieszenia hodowli.

 

Poniżej prezentujemy aktualną ofertę paneli z antybiotykami, które sukcesywnie będą się poszerzane.

 

 

Opis

 

Opakowanie Nr kat.
ComASP™ Colistin (0.25-16 µg/ml)

Compact Antimicrobial Susceptibility Panel zawierający kolistynę (polimyksynę E) w 7 podwójnych

rozcieńczeniach, pozwalający na badanie do czterech próbek na jednym panelu.

 4 panele

(16 oznaczeń)

 75001
ComASP™ Piperacillin-tazobactam (0.008/4-128/4 µg/ml)

Compact Antimicrobial Susceptibility Panel zawierający piperacylinę-tazobaktam w 15 podwójnych

rozcieńczeniach, pozwalający na badanie do dwóch próbek na jednym panelu.

  4 panele

(8 oznaczeń)

75002 
ComASP™ Colistin / Piperacillin-tazobactam

Compact Antimicrobial Susceptibility Panel zawierający antybiotyki w 15 podwójnych

rozcieńczeniach, pozwalający na badanie jednej próbki na panel dla kolistyny (0.008-128 µg/ml)

i piperacyliny-tazobaktamu (0.008/4-128/4 µg/ml).

 

 4 panele

(4 oznaczenia)

75003 
ComASP™ Ceftolozane-tazobactam / Ceftazidime-avibactam

Compact Antimicrobial Susceptibility Panel zawierający antybiotyki w 15 podwójnych

rozcieńczeniach, pozwalający na badanie jednej próbki na panel dla ceftolozanu-tazobaktam

(0.008/4-128/4 µg/ml) i ceftazydymu-avibaktam (0.008/4-128/4 µg/ml).

  4 panele

(4 oznaczenia)

75004 
 ComASP™ Vancomycin / Teicoplanin

Compact Antimicrobial Susceptibility Panel zawierający antybiotyki w 15 podwójnych

rozcieńczeniach, pozwalający na badanie jednej próbki na panel dla wankomycyny

(0.008-128 µg/ml) i teikoplaniny (0.008-128 µg/ml).

 4 panele

(4 oznaczenia)

75005 

 

 

2

 

 

 

Ulotka do pobrania - kliknij tutaj

 

W celu uzyskania szerszych informacji, prosimy o kontakt z działającym na Państwa terenie Przedstawicielem Regionalnym firmy Argenta.

Wiadomości

Wydarzenia