icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Z przyjemnością informujemy, że posiadamy w swojej ofercie różne testy genetyczne, wykrywający Clostridium difficile, geny toksyn A, B i binarnej oraz geny odpowiedzialne za hiperwirulentność (zależnie od testu). Testy są przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadają certyfikaty CE IVD.

 

W ofercie:
- detekcja C. difficile w próbkach kału
- oznaczanie szczepów toksynotwórczych
- mutacje i delecje
- geny toksyn A i B
- gen toksyny binarnej
- hiperwirulentność
- O27, O78, tcdC, mutacja gyrA
- kontrole dodatnie i ujemne, panel weryfikacyjny

 

Testy przeznaczone do aparatów Real-time PCR:
• Multipleks firmy QUIDEL – detekcja jakościowa genów toksyn A i B oraz kontroli procesu. Nie wymaga ekstracji DNA.

• Multipleksy firmy Genetic Signatures – detekcja jakościowa genów toksyn A i B (nr kat. CDD001) lub detekcja jakościowa szczepów hiperwirulentnych, O27, O78, delecji w pozycji 117 genu tcdC, genu toksyny binarnej oraz mutacji genu gyrA (nr kat CDD002).

 

Testy na automatyczne systemy przeznaczone dla laboratorium mikrobiologicznego (nie wymagają posiadania laboratorium PCR):
• System Illumigene firmy Meridian. Instrument wraz z testami do oznaczania m.in. Clostridium difficile. Uproszczona metodyka, wyniki w czasie poniżej jednej godziny. Wykrywa geny toksyny A i B. Nie wymaga ekstrakcji DNA. Dodatkowo kontrole pozytywne i negatywne.

• System Eazyplex firmy Amplex. Instrument pozwalający na wykrywanie genów GDH, toksyny A i B, toksyny binarnej i kontroli procesu z jednej próbki. Bez ekstrakcji DNA. Wyniki można podejrzeć w czasie rzeczywistym. Całkowity czas oznaczenia tylko 25 minut!

 

 Oczywiście w ofercie dużo innych oznaczeń zarówno na systemy otwarte jak i aparaty Illumigene oraz Amplex. Po więcej informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem biologii molekularnej w klinice lub biurem handlowym w Poznaniu.

 

amplex

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia