icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

     Wykonanie testu oparte jest na amplifikacji wybranych fragmentów DNA oraz następującej po amplifikacji hybrydyzacji DNA na membranie nitrocelulozowej do sond specyficznych dla szukanej sekwencji. Czas otrzymania wyniku do 4 godzin. W zależności od oznaczenia, próbką badaną jest wymaz, kolonia, biopsja jelita, próbki parafinowe ffpe albo namnożone patogeny krwi w bulionie. Do interpretacji wyników służy dołączone oprogramowanie, które automatycznie określa wynik bez konieczności ręcznej interpretacji. Oprogramowanie pozwala również na autoryzację wyników przez diagnostę oraz pozwala na automatyczne przesyłanie wyników do LIS. W skład instrumentu wchodzi termocykler PCR, aparat do automatycznej hybrydyzacji, komputer oraz oprogramowanie. Oznaczenia charakteryzują się czułością i specyficznością charakterystyczną dla metod molekularnych, tj. w granicach 96-99%. Każde oznaczenie zawiera w sobie potrójną kontrolę procesu (w tym pozytywną), jedną dla każdego etapu: określającą dostępność DNA w próbce, poprawność wykonania amplifikacji oraz poprawność wykonania hybrydyzacji DNA. Dodatkowo każdy wynik jest oznaczony dwukrotnie; pełen wynik diagnostyczny charakteryzuje się obecnością wszystkich w/w czynników na membranie. Cechą charakterystyczną tej technologii jest innowacyjne zastosowanie hybrydyzacji przepływowej DNA, która w odróżnieniu od tradycyjnych metod charakteryzuje się krótszym czasem inkubacji przy wyższych wartościach sygnału detekcji, wyższej specyficzności oraz czułości testu. Ponadto radykalnie skraca się czas do otrzymania wyniku. Hybrydyzacja zachodzi aktywnie w matriksowym, trójwymiarowym środowisku membrany, a nie tylko na jej powierzchni.

 

dna flow

Specyfikacja techniczna:

 • w pełni zautomatyzowany proces od próbki do wyniku
 • potrójne kontrole procesu
 • wbudowana lampa UV dla dekontaminacji
 • zaawansowane oprogramowanie pozwalające na administrację próbkami, wprowadzanie kodów kreskowych, przesyłanie danych do LIS, walidację i autoryzację wyników, drukowanie pełnych raportów
 • detekcja i opracowanie wyniku w ciągu kilku minut w trybie automatycznym
 • możliwość wykonywania do 24 próbek jednoczasowo, ale jest także możliwe wykonanie jednej próbki bez straty odczynników.
 • do każdego testu jest dedykowany kompletny zestaw odczynników w cenie oznaczenia, czyli brak dodatkowych kosztów (nie licząc końcówek do pipet i probówek do przechowywania próbek).

 

Zestaw do identyfikacji patogenów oraz genów lekooporności do instrumentu HS24 – Hybrispot24 firmy Master Diagnostica – SEPSIS FLOW CHIP

Zestaw opracowany z myślą o szybkim wykrywaniu złożonych zakażeń systemowych oraz identyfikacji patogenów i ich genów lekooporności obecnych w próbce. Zastosowanie na aparacie Hybrispot24 pozwala na pełną automatykę procesu, od podania próbki do wyniku. Zestaw pozwala na detekcję poszczególnych grup i gatunków patogenów, wykluczenie innych oraz wykrycie genów produkujących odpowiedź lekoodporności, celem zastosowania szybkiej i celowanej antybiotykoterapii.

 

Zestaw identyfikuje 40 patogenów:

40 patogenów

 

oraz 20 genów lekooporności jednoczasowo na jednym krążku razem z identyfikacją patogenów:

20 patogenów

W ofercie dostępny również inne zestawy, między innymi:

 • HPV – identyfikujący 36 genotypów, w tym wszystkie wysokiego ryzyka
 • Choroby odkleszczowe – identyfikuje 7 gatunków bakterii odpowiedzialnych za choroby przenoszone przez kleszcze
 • Viral CNS – jednoczesna detekcja 8 wirusów powodujących zakażenia płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Bacterial CNS - jednoczesna detekcja 10 bakterii powodujących zakażenia płynu mózgowo-rdzeniowego oraz 4 genów lekooporności
 • Produkty dostępne niedługo w ofercie firmy Master Diagnostica:
 • KRAS/NRAS/BRAF – zestaw identyfikujący mutacje w tych genach
 • MYCOBACTERIA – identyfikacja gatunków rodzaju MTBC oraz ważnych klinicznie gatunków MOTT. Dodatkowo identyfikacja MDR-TB oraz XDR-TB
 • Panele patogenów oddechowych – bakterie, wirusy oraz geny lekooporności w jednoczesnej identyfikacji.


W celu szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z specjalistami działu Klinicznej Biologii Molekularnej w naszej firmie.

 

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia