icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Systematycznie rosnąca liczba szczepów bakterii klinicznych opornych na antybiotyki stwarza coraz większy problem zarówno dla lekarzy zajmujących się antybiotykoterapią jak i dla diagnostów laboratoryjnych wykrywających te mechanizmy. Obecne metody wykrywania mechanizmów oporności są długotrwałe i pracochłonne. Rekomendowana metoda dyfuzyjno-krążkowa jak i test CARBA zależne są od wyizolowania podejrzanego szczep z próbki klinicznej pacjenta, co wydłuża diagnostykę o ten czas, jak i późniejsze posianie i nałożenie odpowiednich krążków na podłoże mikrobiologiczne MH. Dział Klinicznej Biologii Molekularnej firmy Argenta chciałby przedstawić wykaz rozwiązań diagnostycznych opierających się o metody molekularne. Rozwiązania te cechują się niezwykle wysoka czułością i specyficznością metody oraz często dają możliwość wykrycia mechanizmów oporności bezpośrednio z próbki od pacjenta w krótkim czasie.

 

  1. System zamknięty eazyplex, metoda (LAMP) amplifikacji kwasów nukleinowych w warunkach izotermalnych w 63°C w czasie rzeczywistym Real Time firmy Amplex. Jedyny na rynku szybki system posiadają tak szeroka ofertę testów do szybkiego, bezpośrednio z materiału od pacjenta, monitorowania mechanizmów oporności w próbkach klinicznych.

Nr kat.

Nazwa testu

Ilość oznaczeń

7600

eazyplex® SuperBug CRE - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy (KPC, VIM, NDM, OXA-48, OXA-181, CTX-M-1, CTX-M-9) - potwierdzenie z hodowli w 15 minut, pozostałe matryce: próbka moczu, posiew krwi, wymaz z odbytu

24

7603

eazyplex® SuperBug basic - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy (KPC, VIM, NDM, OXA-48, OXA-181)

24

7601

eazyplex® SuperBug complete A - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy (KPC, VIM, NDM, OXA-48, grupa OXA-23, grupa OXA-40, grupa OXA-58) - bezpośredni skrinning z wymazówki w 30 minut lub potwierdzenie hodowli w 20 minut

24

7602

eazyplex® SuperBug complete B   - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy (KPC, VIM, NDM, OXA-48, grupa OXA-23, grupa OXA-40, grupa OXA-181) - bezpośredni skrinning z wymazówki w 30 minut lub potwierdzenie hodowli w 20 minut

24

7610

eazyplex® MRSA - molekularny test do wykrywania MRSA (mecA, mecC) - skrinning MRSA bezpośrednio z wymazu w 30 minut

24

7620

eazyplex® VRE - oporność VanA o VanB bez ekstrakcji DNA w 20 minut

24

7604

eazyplex® mcr-1 - molekularny test do wykrywania genu mcr-1
- oporności na kolistynę w 15 minut

 

7606

eazyplex® SuperBug AmpC - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących AmpC- beta-laktamazy  (ACC, CMY-II, DHA, MOX/CMY-I) ) - potwierdzenie z hodowli w 15 minut

24


System składa się z analizatora Geni II i suchego bloku grzewczego, opcjonalnie drukarka wyników, skaner kodów kreskowych. Aparat waży niespełna 2 kg, daje możliwość przebadania 2 próbek w 15-30 minut. Próbki nie wymagają ekstrakcji DNA/RNA, a przygotowanie próbki to maksymalnie 5 minut.
Testy są w postaci pasków z liofilizowanymi odczynnikami, przechowywanymi w temperaturze pokojowej i konfekcjonowanymi po 24 testy. Kontrola wewnętrzna IC przy każdym oznaczeniu.

WWW-1

Amplifikacja szukanego genu oporności widoczna jest na dotykowym wyświetlaczu w czasie rzeczywistym. Każdy szukany gen amplifikowani i wykrywany jest w oddzielnej probówce z próbką na pasku testowym. Wyniki zapisywane są w pamięci urządzenia i możliwy jest wydruk w postaci samoprzylepnej etykiety, bądź w postaci PDF-u na każdej drukarce komputerowej.

WWW-2

 Proponujemy możliwość zakupu, dzierżawy, sprzedaży ratalnej bądź leasingu powyższego systemu molekularnego.

2. Macierze DNA firmy Master Diagnostica - wykonanie testu oparte jest na amplifikacji wybranych fragmentów DNA oraz następującej po amplifikacji hybrydyzacji DNA na membranie nitrocelulozowej do sond specyficznych dla szukanej sekwencji. Czas otrzymania wyniku do 4Do interpretacji wyników służy dołączone oprogramowanie, które automatycznie określa wynik bez konieczności ręcznej interpretacji. Oprogramowanie pozwala również na autoryzację wyników przez diagnostę oraz pozwala na automatyczne przesyłanie wyników do LIS. W skład instrumentu wchodzi termocykler PCR (opcjonalnie), aparat do hybrydyzacji, komputer oraz oprogramowanie. Oznaczenia charakteryzują się czułością i specyficznością charakterystyczną dla metod molekularnych, tj. w granicach 96-99%. Każde oznaczenie zawiera w sobie potrójną kontrolę procesu (w tym pozytywną), jedną dla każdego etapu: określającą dostępność DNA w próbce, poprawność wykonania amplifikacji oraz poprawność wykonania hybrydyzacji DNA. Dodatkowo każdy wynik jest oznaczony dwukrotnie; pełen wynik diagnostyczny charakteryzuje się obecnością wszystkich w/w czynników na membranie. Cechą charakterystyczną tej technologii jest innowacyjne zastosowanie hybrydyzacji przepływowej DNA, która w odróżnieniu od tradycyjnych metod charakteryzuje się krótszym czasem inkubacji przy wyższych wartościach sygnału detekcji, wyższej specyficzności oraz czułości testu. Ponadto radykalnie skraca się czas do otrzymania wyniku. Hybrydyzacja zachodzi aktywnie w matriksowym, trójwymiarowym środowisku membrany, a nie tylko na jej powierzchni.

Nr kat.

Nazwa testu

Ilość oznaczeń

MAD-003930MU-HS12-24

AMR Direct Flow Chip do hybriSpot 12 – wykrywanie 20 mechanizmów oporności z 1 próbki klinicznej

24

 

6

Hybrydyzacja odbywa się na pełnym automacie hybriSpot24 lub pół-manualnej wersji hybriSpot12.
Odczyt przy pomocy kamery i oprogramowania komputerowego.

WWW-3

 

 8

Proponujemy możliwość zakupu, dzierżawy, sprzedaży ratalnej bądź leasingu powyższego systemu molekularnego.

 9

 

3. PANA RealTyper™Technology innowacyjnej firmy PANAGENE- zestaw multipleksowy Real Time PCR, detekcja 9 mechanizmów oporności opierająca się na krzywych topnienia.

 

Nr kat.

Nazwa testu

Ilość oznaczeń

PNAM-4001

PANA RealTyper CRE kit – wykrywanie 9 typów mechanizmów oporności (VIM, IMP, NDM, KPC, GES, OXA-23, OXA-48, OXA-58, ISAba1-OXA-51)

48

10


4. Testy Real Time PCR firmy Liferiver walidowane na większość termocyklerów obecnych na polskim rynku miedzy innymi: ABI Prism®7000/7300/7500/7900/Step One Plus; iCycler iQ™4/iQ™5; SmartCycler II;Bio-Rad CFX 96;Rotor Gene™6000; Mx3000P/3005P;MJ-Option2/Chromo4; LightCycler®480. Możliwość w każdym z poniższych testów oznaczenia ilościowego, poprzez rozcieńczenie kontroli pozytywnej i stworzenie czterech standardów ilościowych. Kontrola pozytywna i IC w zestawie.

WWW-4

Nr kat.

Nazwa testu

Ilość oznaczeń

QD-0227-02

KPC Producing Bacteria Real Time PCR Kit

25

RD-0218-02

New Delhi Metallo-Beta-Lactamase 1(NDM-1) Real Time PCR Kit

25

QD-0277-02

OXA-48 Producing Bacteria Real Time PCR Kit U

25

QD-0225-02

Extended Spectrum Beta-Lactamases (ESBLs) Producing Bacteria Real Time PCR Kit

25

DD-0096-02

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Real Time PCR Kit

25

DD-0125-02

Vancomycin-resistant Staphylococcus Aureus (VRSA) Real Time PCR Kit

25

QD-0276-02

VIM Producing Bacteria Real Time PCR Kit

25

QD-0275-02

IMP Producing Bacteria Real Time PCR Kit

25

 12

 

13

 

Dystrybutorem testów na terenie Polski jest

Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Polska 114
60-401 Poznań
NIP 781-10-11-656
KRS nr 0000436487

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia