QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System, termocykler, oprogramowanie, 1 rok gwarancji; 1 zestaw
Badania molekularne \ Odczynniki

id A36323
Life Technologies Polska Sp. Z O.o.

Bosphore BKV Quantification Kit v1 ; **; 25 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABBKV1
Anatolia Geneworks

Bosphore CCHFV Quantification Kit v1 ; **; 100 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABCCH3
Anatolia Geneworks

Bosphore FMF Mutation Analysis Kit v1 ; **; 25 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABFMF1
Anatolia Geneworks

Bosphore HBV-HCV Multiplex Screening Kit v1 (RUO - certyfikat w trakcie); **; 50 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABHBC2
Anatolia Geneworks

Bosphore Human Metapneumovirus Detection Kit v1 ; **; 25 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABMPN1
Anatolia Geneworks

Magnesia2448 Whole Blood Genomic DNA Extraction Kit; 96 ozn.
Badania molekularne \ Odczynniki

id AE96WG
Anatolia Geneworks

Enterovirus real time RT-PCR Kit with Extraction Control; **; 96 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id 945200
Quidel Corporation

Bosphore Chikungunya Virus Detection Kit v1 ; **; 50 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABCHK2
Anatolia Geneworks

Bosphore FXIII Detection Kit v1 ; **; 100 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABF133
Anatolia Geneworks

AcroMetrix® CT/NG Control - CE-IVD, 1 x 20,0 ml
Badania molekularne \ Odczynniki

id 967146
Microgenics B.v.& Co.kg

Bosphore H1N1 Detection Kit v3 ; **; 50 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABH118
Anatolia Geneworks

Polyomavirus BK (BKV) real time PCR Kit; **; 96 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id 962100
Quidel Corporation

Bosphore HCV Detection Kit v1 (RUO - certyfikat w trakcie); **; 50 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABHCD2
Anatolia Geneworks

Bosphore MTHFR C677T Detection Kit v1 ; **; 100 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id AB6773
Anatolia Geneworks

Bosphore Viral Infections in the Immunosuppressed Panel Kit v1; **, 25 ozn.
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABVIP1
Anatolia Geneworks

Bosphore West Nile Virus Quantification Kit v2 ; **; 50 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABWNV5
Anatolia Geneworks

Bosphore C.albicans Detection Kit v1 ; **; 50 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABCAD2
Anatolia Geneworks

Bosphore Parainfluenza 1-4 Viruses Detection Kit v1 ; **; 25 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABP141
Anatolia Geneworks

Bosphore Adenovirus Detection Kit v1 ; **; 25 ozn. , transport: suchy lód
Badania molekularne \ Odczynniki

id ABADE1
Anatolia Geneworks
Katalog produktów