Surowice

Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O64 (reaguje z 10, QQ ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81469
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O132 (reaguje z 6, WW ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81539
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O140 (reaguje z OO ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85136
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla faktora 9g, reaguje z antygenem S. pneumoniae 9B; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16937
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella O Group Antisera; O:16; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40230
Ssi Diagnostica A/S
Surowica grupowa 11, reaguje z antygenami S. pneumoniae 11F, 11A, 11B, 11C, 11D ; 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16905
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella O Group Antisera; O:67; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40266
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O126 (reaguje z 4, TT ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81439
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O183 (reaguje z SS ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85179
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O159 (reaguje z 12, FF ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81453
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O3 (reaguje z 5, BB ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 84999
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O1 (reaguje z 8, AA ), wysokie miano, op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81356
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O99 (reaguje z WW ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81514
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O110 (reaguje z 12, FF ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85106
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella H Phase Antisera; H:z10; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40308
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zbiorcza II dla antygenów O E. coli ( reaguje z antygenami O15, O36, O40, O45, O54, O75, O177), dla hodowli ogrzewanej, op. 3ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 80011
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O74 (reaguje z 3, AA ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81477
Ssi Diagnostica A/S
E.coli O83 E. coli O20; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 85077
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O184 (reaguje z PP ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81634
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O17 (reaguje z 9, HH ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85013
Ssi Diagnostica A/S
Katalog produktów