Surowice

Salmonella Group O:6,14,24,25; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40229
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O25 (reaguje z 9, CC ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81369
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O118 (reaguje z 2, 15, TT ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81532
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella H Phase Antisera; H:z57; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40321
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella SG Pool Antisera for phase inversion, SG 2; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40364
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla faktora 16b, reaguje z antygenem S. pneumoniae 16,F; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16954
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla faktora 23d, reaguje z antygenem S. pneumoniae 23B; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16970
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella O Factor Antisera; O:22; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40282
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella H:R-Phase Antisera; H:Rz43; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40357
Ssi Diagnostica A/S
Antysurowica S. pneumoniae typu 21, zawarty w surowicy zbiorczej E; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16755
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla faktora 11g, reaguje z antygenem S. pneumoniae 11, 11B; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16946
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zbiorcza TT dla antygenów O E. coli ( reaguje z antygenami O84, O118, O121, O126, O143, O164, O172), dla hodowli ogrzewanej, op. 3ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 80024
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O162 (reaguje z NN ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81616
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O7 (reaguje z 8, DD), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85003
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O87 (reaguje z 14, SS ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85082
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O150 (reaguje z JJ ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81600
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O38 (reaguje z BB ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85035
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella O Group Antisera; O:43; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40242
Ssi Diagnostica A/S
Surowica do hamowania antygenu H:z44 Salmonella, op. 3ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 40390
Ssi Diagnostica A/S
Antysurowica S. pneumoniae typu 40, zawarty w surowicy zbiorczej C; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16764
Ssi Diagnostica A/S
Katalog produktów