FITC Moab a-BRSV, Odczynnik do testu na wykrywanie wirusa oddechowego bydła (BRSV), Przeciwciało znakowane izotiocytrynianem fluoresceiny, 1 fiolka 0,5ml
Testy Immunologiczne \ Testy immunofluorescencyjne
id BIO032
Bio-X Diagnostics S.a.
FITC Moab a-BVDV, Odczynnik do testu na wykrywania biegunki wirusowej bydła (BRSV), Przeciwciało znakowane izotiocytrynianem fluoresceiny, 1 fiolka 0,5 ml
Testy Immunologiczne \ Testy immunofluorescencyjne
id BIO316
Bio-X Diagnostics S.a.
BioFLUO VHS (Viral Haemorrhagic Septicaemia), Test immunofluorescencyjny do wykrywania wirusowej posocznicy krwotocznej, 48 testów
Testy Immunologiczne \ Testy immunofluorescencyjne
id BIOK006
Bio-X Diagnostics S.a.
FITC Moab a-CSFV, Odczynnik do testu na wykrywanie wirusa klasycznego pomoru świń, Przeciwciało znakowane izotiocytrynianem fluoresceiny, 1fiolka 0,5ml
Testy Immunologiczne \ Testy immunofluorescencyjne
id BIO272
Bio-X Diagnostics S.a.
BioFLUO SVC (Spring Viraemia of Carp), Test immunoflorescencyjny do wykrywania wirusa wiosennej wiremii karpia, 48 testów
Testy Immunologiczne \ Testy immunofluorescencyjne
id BIOK196
Bio-X Diagnostics S.a.
BioFLUO IPN (Infectious Pancreatic Necrosis), Test immunofluorescencyjny do wykrywania zakaźnego wirusa martwicy trzustki u ryb, 48 testów
Testy Immunologiczne \ Testy immunofluorescencyjne
id BIOK279
Bio-X Diagnostics S.a.
BioFLUO IHN (Infectious Haematopoietic Necrosis), Test immunofluorescencyjny do wykrywania zakaźnego wirusa martwicy układu krwiotwórczego u ryb, 48 testów
Testy Immunologiczne \ Testy immunofluorescencyjne
id BIOK008
Bio-X Diagnostics S.a.
FITC Goat a-Mouse, Kozie anty-mysie immunoglobuliny znakowane izotiocytrynianem fluoresceiny FITC, 1 fiolka 0,5ml
Testy Immunologiczne \ Testy immunofluorescencyjne
id BIO156
Bio-X Diagnostics S.a.
Katalog produktów