Kontrola jakości

Proponujemy wszelkiego rodzaju szczepy, zawiesiny pasożytów i odczynniki, które pozwolą kontrolować jakość i potwierdzać przydatność zastosowań pożywek w laboratoryjnych badaniach mikrobiologicznych. 

Norovirus GII Positive Control; 1 szt.
Mikrobiologia \ Odczynniki

id 7256009
Vitassay Healthcare S.l.u
Katalog produktów