Kontrola jakości

Proponujemy wszelkiego rodzaju szczepy, zawiesiny pasożytów i odczynniki, które pozwolą kontrolować jakość i potwierdzać przydatność zastosowań pożywek w laboratoryjnych badaniach mikrobiologicznych. 

Bacillus cereus NCTC 8035, ampułka z liofilizatem
Kontrola jakości \ Szczepy

id NCTC 8035
Public Health England

Legionella pneumophila ATCC 33156 NCTC 11233, ampułka
Kontrola jakości \ Szczepy

id NCTC 11233
Public Health England

Norovirus GII Positive Control; 1 szt.
Mikrobiologia \ Odczynniki

id 7256009
Vitassay Healthcare S.l.u
Katalog produktów