K2 EDTA light green stopper 12x56 mm vol. 2,5 ml flat bottom test tube; Probówka do poboru krwi, z antykoagulantem K2 EDTA; op. 1500szt.
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 318520
Syntesys

Lithium heparin 2,5 ml blue stopper 12x56 mm test tube; Probówka do poboru krwi  z antykoagulantem heparyną litową, op. 1500szt.
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 318640
Syntesys

Pojemnik stożkowy, PP, pojemność 120 ml, aseptyczny, indywidualnie pakowany z polem do opisu, 250 szt.;
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 331165
Syntesys

Pojemnik stożkowy, PP, pojemność 200 ml, sterylny, sterylizowany radiacyjnie, indywidualnie pakowany z etykietą, 250 szt.;
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 331200
Syntesys

Pojemnik stożkowy, PP, pojemność 60 ml, sterylny, sterylizowany radiacyjnie, indywidualnie pakowany z etykietą, 500 szt.;
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 382454
Syntesys

Pojemnik stożkowy, PP, pojemność 120 ml, aseptyczny, indywidualnie pakowany, z etykietą, 250 szt.;
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 331265
Syntesys

Pojemnik stożkowy 120ml, PP, aseptyczny, indywidualnie pakowany, op. 250 szt.
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 331170
Syntesys

Pojemnik stożkowy, PP, pojemność 30 ml, sterylny, sterylizowany radiacyjnie, indywidualnie pakowany z polem do opisu, 600 szt.;
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 381453
Syntesys

Pojemnik stożkowy, PP, pojemność 120 ml, sterylny,sterylizowany radiacyjnie, indywidualnie pakowany z etykietą, 250 szt.;
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 331266
Syntesys

Pojemnik stożkowy, PP, pojemność 60 ml, aseptyczny, z polem do opisu, 600 szt.;
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 382451
Syntesys

Pojemnik uniwersalny na kał z łopatką, PP, 30 ml, sterylny, sterylizowany radiacyjnie, indywidualnie pakowany, z polem do opisu, czerwona nakrętka, 600 szt.;
Systemy do pobierania i transportu próbki \ Pojemniki stożkowe

id 313316
Syntesys

Pojemniki stożkowe

Badania laboratoryjne próbek materiałów biologicznych stanowią podstawę diagnostyki chorób w niemal każdej dziedzinie medycyny. Za ich pomocą lekarz lub pracownik naukowy otrzymuje informacje o procesach zachodzących w organizmie i na ich podstawie może wskazać różne nieprawidłowości. Pobranie materiału do badania, jego transport i przechowywanie wymagają jednak zapewnienia odpowiednich warunków. Takich, które wyeliminują ryzyko zanieczyszczenia czy zniszczenia próbki. Jednocześnie taki materiał jest klasyfikowany jako potencjalnie niebezpieczny, co wiąże się z koniecznością stosowania środków ochrony pracowników. 

Powyższe okoliczności wymuszają na laborantach, lekarzach czy innych pracownikach personelu medycznego stosowanie odpowiednich narzędzi i środków. Do tych drugich zaliczają się pojemniki stożkowe czy probówki do poboru krwi. Są one wykonane z materiałów obojętnych biologiczne, są wytrzymałe i parametrami dostosowane do przeznaczenia. Mogą też być wyposażone w dodatkowe akcesoria ułatwiające pobranie próbki. Przykładem tych ostatnich jest zakręcany pojemnik na kał wyposażony w specjalną łyżeczkę.

Pojemniki stożkowe i ich przeznaczenie

Pobieranie i przechowywanie oraz transport próbek laboratoryjnych musi odbywać się w odpowiednich warunkach. Ważne jest też właściwe oznakowanie materiału oraz ochrona próbki przed zanieczyszczeniem innymi substancjami. Z tego powodu w praktyce medycznej i laboratoryjnej stosuje się specjalne pojemniki stożkowe, których pojemność jest dostosowana do rodzaju próbki. 

Pojemnik stożkowy charakteryzuje się tym, że ma lekko przewężony kształt w kierunku podstawy. Dzięki temu kiedy jest pusty, może być sztaplowany, czyli układany jeden w drugim, co pozwala zaoszczędzić sporo miejsca na przechowywanie. Do cech, które wyróżniają pojemniki stożkowe, można zaliczyć:

 • wykonanie z materiału obojętnego biologicznie (polipropylen),
 • odporność na agresywne związki chemiczne,
 • zróżnicowaną pojemność zależnie od tego, czy jest to pojemnik na kał, próbkę moczu czy inny materiał,
 • przejrzystą strukturę, dzięki której można ocenić zawartość,
 • podziałkę oznaczającą pojemność (opcjonalnie),
 • miejsce do podpisania próbki (opcjonalnie),
 • zamknięcie lub kolorową zakrętkę,
 • dodatkowe wyposażenie, takie jak łyżeczka do pobrania kału (opcjonalnie).

Pojemniki sterylne i antyseptyczne

Wykonanie badań laboratoryjnych próbek biologicznych ma na celu przede wszystkim potwierdzenie lub wykluczenie choroby. Wiarygodność wyników zależy głównie od czystości dostarczonej próbki, która nie może być zanieczyszczona mikroorganizmami z innego źródła, dlatego przygotowując pojemnik na kał czy mocz, warto upewnić się, że jest on sterylny i unikać wykorzystania go do innych celów. Wiarygodnym źródłem, w którym można zaopatrzyć się w takie pojemniki, jest Argenta. 

Pojemniki stożkowe, jak i inne opakowania przeznaczone do pobierania i transportu próbek, mogą być antyseptyczne, a nawet sterylne, sterylizowane radiacyjnie. Takie produkty są bezwzględnie pozbawione jakiegokolwiek zanieczyszczenia biologicznego. Są też pakowane pojedynczo, a przy ich używaniu niezbędne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności (np. jednorazowych rękawiczek ochronnych). Sterylność pojemników jest szczególnie ważna tam, gdzie każdego dnia pobiera się, transportuje i bada setki próbek. W takich placówkach ryzyko ich zanieczyszczenia jest szczególnie wysokie i wymaga to stosowania surowych zasad postępowania.

Probówki do poboru krwi

Pojemnikiem, który stanowi nieodłączną częścią wyposażenia każdego laboratorium badawczego, szpitala, przychodni czy punktu medycznego, jest probówka do poboru krwi. Badanie krwi jest jednym z podstawowych i najczęściej wykonywanych we wszystkich placówkach medycznych, dlatego istnieje też duże zapotrzebowanie na sprzęt do pobierania, transportu i przechowywania próbek.

Aby usprawnić ten zabieg, producenci już dawno wprowadzili na rynek specjalne jednorazowe zestawy, które eliminują potrzebę wożenia strzykawek, igieł i szklanych probówek czy pojemników laboratoryjnych. Co ważniejsze, gotowa probówka do pobierania krwi jest odpowiednio spreparowana odczynnikami chemicznymi, dzięki czemu przechowywana w niej krew jest już częściowo gotowa do dalszego badania. Odczynniki te są inne zależnie od tego, czy próbkę pobiera się na posiew, do badania surowicy czy do badań biochemicznych i gazometrycznych lub kilku innych. Każdy z rodzajów takich badań wymaga innego odczynnika, dlatego probówki do pobierania krwi mają zamknięcia w różnych kolorach.

Podczas ich używania ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności, aby nie doszło do kontaminacji odczynników. Oto zalecana kolejność i kolory probówek:

 • krew na posiew – bez odczynników (kolor biały),
 • cytrynian – odczynnik zapobiegający koagulacji, dzięki czemu można badać osocze krwi pod kątem krzepliwości (kolor niebieski) oraz badanie OB (inne proporcje cytrynianu, kolor czarny lub fioletowy),
 • surowica – bez odczynników lub ze środkami przyspieszającymi koagulację, jest przeznaczona do badań biochemicznych (kolor czerwony),
 • heparyna – antykoagulant stosowany w badaniach biochemicznych (kolor zielony lub pomarańczowy),
 • probówka z EDTA przeznaczona do badania morfologii – zawiera antykoagulanty werseniany (kolor szary lub różowy),
 • probówka z inhibitorem glikolizy (kolor żółty).

Kolory korków poszczególnych probówek do pobierania krwi mogą się różnić zależnie od producenta. Z tego powodu zawsze warto upewnić się, jaki zawierają preparat w środku i do jakich badań są przeznaczone. 

Katalog produktów