BD BBL™ Enterococcosel™ Broth, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 212207
Becton Dickinson

BD BBL™ Fluid Thioglycollate Medium, pożywka sypka, op. 11,3 kg
Pożywki \ Sypkie

id 211264
Becton Dickinson

BD Difco™ Wilkins-Chalgren Agar, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 218051
Becton Dickinson

BD Difco™ Folic AOAC Medium, pożywka sypka, op. 100 g
Pożywki \ Sypkie

id 212169
Becton Dickinson

BD Difco™ ISP Medium 2, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 277010
Becton Dickinson

BD Difco™ Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG), pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 218661
Becton Dickinson

BD Difco™ M17 Broth, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 218561
Becton Dickinson

BD Difco™ Demi-Fraser Broth Base, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 265320
Becton Dickinson

BD Difco™ Marine Broth 2216, pożywka sypka, op. 10 kg
Pożywki \ Sypkie

id 214907
Becton Dickinson

BD Difco™ Oxford Medium Base, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 222530
Becton Dickinson

BD BBL™ MacConkey Agar, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 211387
Becton Dickinson

BD BBL™ Coagulase Plasma, Rabbit with EDTA, plazma królicza z EDTA, op. 10x3ml
Pożywki \ Sypkie

id 240827
Becton Dickinson

BD Difco™ mEI Agar, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 214881
Becton Dickinson

BD Difco™ Lysine Decarboxylase Broth, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 211759
Becton Dickinson

BD BBL™ Mannitol Salt Agar, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 211407
Becton Dickinson

BD BBL™ Rice Extract Agar, pożywka sypka, op. 100 g
Pożywki \ Sypkie

id 211567
Becton Dickinson

BD Difco™ Reinforced Clostridial Medium, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 218081
Becton Dickinson

BD BBL™ Fluid Thioglycollate Medium, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 211260
Becton Dickinson

BD BBL™ BCYE Agar Base, pożywka sypka, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 212327
Becton Dickinson

BD Difco™ Bile Salts No. 3, op. 500 g
Pożywki \ Sypkie

id 213020
Becton Dickinson
Katalog produktów