icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Pozew o ochronę dóbr osobistych

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z brakiem reakcji na przedsądowe wezwania do opublikowania sprostowania przez portal Onet.pl Zarząd firmy przy akceptacji właścicieli postanowił walczyć o swoje prawa i wystąpił na drogę sądową.

 

Poniżej zamieszczamy pozew o ochronę dóbr osobistych z dnia 31 lipca 2020 roku dotyczący Argenta Sp. z o.o.

 

Pozew o ochronę dóbr osobistych

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. została polskim, autoryzowanym dystrybutorem firmy Mindray

 


Szanowni Państwo,
 
z dniem 01.07.2020 Argenta Sp. z o.o. Sp.k. została polskim, autoryzowanym dystrybutorem firmy Mindray w zakresie systemów do biochemii oraz immunochemii klinicznej na terenie Polski. Autoryzacja obejmuje następujące linie produktowe:
 
CL-900i, CL-1200i, CL-2000i, CL-6000i
 
BS-380, BS-430, BS-600, BS-800/800M, BS-2000M
 
SAL-6000, SAL-8000


 
Jesteśmy przekonani, że rozbudowanie zakresu współpracy z firmą Mindray pozwoli na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań w szerokim obszarze funkcjonowania Państwa laboratorium.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bezpośredni:
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Zespół firmy Argenta

 

 

 

 

Oświadczenie Spółki Argenta

 

Oświadczenie Spółki Argenta

 

 

Spółka Argenta sp. z o.o. sp.k. (dalej: Argenta) jest polską firmą rodzinną, która przez niespełna 30 lat swojej działalności konsekwentnie realizuje misję, której wyznacznikami są dobro klientów, profesjonalizm oraz najwyższe standardy etyki w biznesie. Na przestrzeni ostatnich lat Argenta ugruntowała swoją pozycję rynkową prezentując kompleksową ofertę opartą na najwyższej jakości produktach mikrobiologii i diagnostyki. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce rozwijając na przestrzeni ostatnich kilku lat dział biologii molekularnej mogliśmy już w styczniu 2020 roku zaoferować laboratoriom diagnostycznym i instytucjom badawczym kompleksowe rozwiązania konieczne w kontekście zbliżającego się zagrożenia epidemiologicznego COVID 19 (w dniu 16 stycznia 2020 r. Spółka jako pierwsza firma w Polsce wprowadza do swojej oferty testy PCR-RT; w dniu 29 stycznia Spółka rozpoczęła kampanię informacyjną w tym zakresie, rozsyłając swoją ofertę do wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w kraju). Doświadczenie i pozycja rynkowa Spółki okazały się szczególnie istotne  w ostatnich miesiącach, kiedy to działania Argenty pozwoliły wesprzeć polski system opieki zdrowotnej (zarówno publiczny, jak i prywatny) w walce z epidemią.

 

Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która świadczy kompleksowe usługi doradztwa oraz zaopatrzenia w najwyższej jakości rozwiązania dla segmentów diagnostyki klinicznej, przemysłowej oraz weterynaryjnej a także w zakresie biologii molekularnej. Współpracujemy z ponad setką firm biotechnologicznych na całym świecie oraz dostarczamy nasze usługi i produkty do ponad trzech tysięcy odbiorców w całym kraju – jednostek ochrony zdrowia, stacji sanitarno-epidemiologicznych, instytucji naukowo-badawczych. Jesteśmy zatem cenionym partnerem dla naszym klientów, a jednocześnie liderem branży produktów mikrobiologii i diagnostyki w Polsce.

W ocenie Zarządu Spółki to właśnie jej pozycja rynkowa, doświadczenie i profesjonalizm sprawiły, że wraz z pojawieniem się w Polsce pilnego zapotrzebowania na produkty związane z diagnostyką koronawirusa to właśnie do Spółki zwróciło się wiele podmiotów zainteresowanych takim zaopatrzeniem. Wśród nich było Ministerstwo Zdrowia, które podejmując decyzję o zakupie testów diagnostycznych, zdecydowało się pozyskać je między innymi od naszej Spółki. Wyłącznie z tych samych względów zaufała nam Grupa Polsat, która za naszym pośrednictwem zamówiła testy i zestawy urządzeń diagnostycznych przekazane później Ministerstwu Zdrowia i wykorzystywane w laboratoriach diagnostycznych na terenie całego kraju. 

 

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej, wskutek publikacji portalu Onet.pl, pojawiły się nieprawdziwe informacje i insynuacje dotyczące działalności Spółki. Sytuacja ta wymaga sprostowania.

 

Przede wszystkim, nie jest prawdą, jakoby na skutek dokonywania przez Ministerstwo Zdrowia zakupów w spółce Argenta polski podatnik „przepłacił na handlu testami na koronawirusa kilkadziesiąt milionów złotych”, na co wskazuje publikacja w Onet.pl. Zawiera ona całkowicie oderwane od rzeczywistości sformułowanie, jakoby kupując po cenach rynkowych rząd mógłby zaoszczędzić polskiemu podatnikowi 79 zł na teście czyli w sumie 27 mln zł. Nie jest prawdą, jakoby Argenta sprzedawała Ministerstwu Zdrowia testy „nawet do sześciu razy drożej”, niż kupowała je u producenta. Jest to informacja błędna, uderzająca w dobre imię Spółki, oparta na dowolnym żonglowaniu liczbami przez dziennikarzy. Ceny zakupu testów u producentów zmieniały się w czasie, ale nigdy nie osiągały poziomów aż tak niskich, by twierdzenie to mogło być choćby zbliżone do prawdy. Poza tym, Argenta (i powiązana z nią Integra sp. z o.o. sp.k.) kupowała testy nie tylko od wymienionej w artykule Onet.pl firmy Anatolia Geneworks, ale także od innych producentów z całego świata. Każdy z tych producentów stosował inne ceny swoich wyrobów, czego autorzy opublikowanego artykułu wydają się w ogóle nie brać pod uwagę w swoich kalkulacjach.

 

Przy tym, zawarte w artykule uproszczone przedstawienie zysku jako różnicy pomiędzy ceną zakupu testu, a ceną sprzedaży zestawu diagnostycznego jest nieprawdziwe i nieuprawnione. Spółka poniosła dużo większe wydatki na sprowadzenie testów, niż tylko koszty ich zakupu. Do dnia dzisiejszego największym wyzwaniem w walce z pandemią koronawirusa jest logistyka i jej koszty. Wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenie we współpracy z dostawcami z całego świata oraz firmami logistycznymi, które pozwoliły zabezpieczyć polskie zapotrzebowanie i dostarczyć tak deficytowy towar w wyznaczonych terminach. W czasie, gdy Argenta sprowadzała pierwsze partie testów, koszty transportu lotniczego wzrastały drastycznie – w niektórych przypadkach nawet kilkunastokrotnie w stosunku do stanu sprzed pandemii. Do dnia dzisiejszego do Polski dotarło 26 dostaw zamówionych za naszym pośrednictwem testów. Poza dwoma wyjątkami wszystkie koszty transportu, „handlingu” i obsługi celnej całości dostaw poniosła Spółka – co do zasady nie korzystano ze wsparcia ze strony Ministerstwa Zdrowia ani innych agend rządowych. Ponadto, każda z dostaw testów obligatoryjnie zabezpieczana była 100% przedpłatą w walucie dostawy. Należy podkreślić, że Spółka zainwestowała w dostawę testów duże kwoty pochodzące z kapitału własnego oraz przyjęła na siebie pełne ryzyko związane z zabezpieczeniem finansowym dostaw i wahaniami kursów walut. Co więcej, przedmiotem zamówień Ministerstwa były zestawy diagnostyczne, których testy są wyłącznie jedną z części składowych. Dodatkowym kosztem po stronie Argenty było dokonanie zakupu zestawu do poboru i transportu próby oraz zestawu do ekstrakcji RNA.

 

Nieprawdą jest, jakoby Argenta sprzedawała Ministerstwu Zdrowia testy po zawyżonych, nierynkowych cenach. Znając rynek oświadczamy, że nieprawdą jest, jakoby testy, które dostarczała Argenta można było kupić w marcu i kwietniu w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu w „specjalistycznych medycznych sklepach internetowych” za 50 zł. W czasie dokonywania dostaw, niemal wszystkie państwa świata starały się zakupić testy do diagnostyki koronawirusa, co sprawiało, że ich ceny wahały się niemal z dnia na dzień. Ceny oferowane przez Argentę nie odbiegały znacząco od tych, które stosowały inne podmioty sprzedające takie wyroby, co wykazuje oficjalne zestawienie, opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Wynika z niego, że ceny istotnie kształtowały się bardzo różnorodnie. Przykładowo, od firmy TK Biotech sp. z o.o sp.k. zakupiono 38 tys. testów za cenę 7 527 885,84 zł, co daje cenę 198,10 zł za jeden test – zdecydowanie wyższą, niż ta, za którą Argenta sprzedawała tego typu wyroby.

 

Autorzy artykułu wskazują, że Argenta „sprzedawała testy za 209,00 zł”. Liczby te są całkowicie nieprawdziwe i rażąco zawyżone. W istocie, ceny stosowane przez naszą spółkę w żadnym stopniu nie odbiegały od standardów rynkowych.

 

Poza tym, dziennikarze Onet.pl nie zauważają, że Argenta jako jeden z nielicznych (być może jedyny) podmiot na polskim rynku oferowała w tym czasie nie tylko same testy, ale także urządzenia diagnostyczne, wyposażenie laboratorium oraz całe zestawy do poboru i transportu próbek i ekstrakcji RNA. Produkowane obecnie testy nie mogą być używane bez takich zestawów, które w początkach pandemii były bardzo trudno dostępne. Ministerstwo Zdrowia zamawiało wówczas tylko i wyłącznie komplety składające się z zestawów do poboru i transportu próby, zestawów do ekstrakcji RNA i zestawów potwierdzających – testów RT-PCR. Takie komplety, według wiedzy Zarządu Spółki,  miała w swej ofercie jedynie Argenta i to zaangażowanie organizacyjne i finansowe naszej spółki pozwoliło zapewnić całkowitą samowystarczalność polskich laboratoriów w zakresie diagnostyki koronawirusa. Trzeba wspomnieć, że w pierwszych dniach epidemii, niektóre próbki pobrane od pacjentów z Polski musiały, z braku odpowiedniego wyposażenia, być przewożone do 2 europejskich laboratoriów referencyjnych m.in. w Berlinie.. Dopiero zakup zestawów sprowadzonych przez Argentę przyczynił się do znacznego zwiększenia ilości  wykonywanych badań w kraju.

 

W publikacji podano, jakoby z danych Ministerstwa Zdrowia wynikało, że Argenta dostarczyła 365 tys. testów za 47 mln zł. Proste zsumowanie tych danych, opublikowanych przez Ministerstwo na stronie internetowej, prowadzi do wniosku, że w rzeczywistości powyższa cena odnosi się do 589 tys. jednostek zakupu i obejmuje całe zestawy, a nie jedynie testy. Informacje podane przez dziennikarzy Onet.pl nie są więc rzetelne.

 

Publikacje Onet.pl sugerują, jakoby testy konkurencyjnej spółki Biomaxima S.A. były dostępne w sprzedaży już od marca 2020 r., co w sposób oczywisty jest nieprawdą. Zgodnie z bieżącym raportem giełdowym Biomaxima S.A. nr 27/2020, opublikowanym na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych, testy produkowane przez tę spółkę były dostępne w sprzedaży dopiero od 14 kwietnia 2020 r. Do tego momentu pandemia koronawirusa była obecna w Polsce od ponad miesiąca, a Argenta zdążyła już dostarczyć dokładnie 153 492 sztuki testów.

 

Wreszcie, należy odnieść się do nieprawdziwych informacji dotyczących Pana Tomasza Zdziebkowskiego, którego osobę portal Onet.pl jednoznacznie wiąże z działalnością spółki Argenta, choć nie jest on jej wspólnikiem ani członkiem organów zarządzających spółką. W publikacjach stwierdzono, że pozbył się on udziałów w spółce „kilka lat temu”. W rzeczywistości, do zbycia przez niego udziałów doszło 20 lat temu, co nie jest okolicznością bez znaczenia i świadczy o braku rzetelności autorów publikacji

 

Na koniec, wypada jeszcze raz zauważyć, że publikacje portalu Onet.pl naruszają dobre imię Spółki. Są oparte o nieprawdziwe i zmanipulowane informacje. Spółka podejmie stosowne kroki prawne w celu  obrony swojego dobrego imienia.

 

Historia uczestnictwa Argenty w walce z pandemią koronawirusa poniżej (kliknij na zdjęcie, aby powiększyć).

Kompleksowa profilaktyka zakażeń koronawirusem (2019-nCov)

 

KOMPLEKSOWA PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM (2019 – nCoV)

 

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju i coraz większym zapotrzebowaniem na wykonywanie w trybie pilnym badań w kierunku koronawirusa (2019 – nCoV) zmieniła się sytuacja wielu laboratoriów diagnostycznych. W sytuacji zwiększonego obciążenia liczbą próbek, stresu i zwiększonym ryzykiem zakażenia wyjątkowo ważnym stały staje się stały dostęp do materiałów ochronnych i stosowanych w profilaktyce zakażeń.

Poniżej znajdą Państwo listę proponowanych produktów.

W celu otrzymania szczegółowej oferty cenowej prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Trójwarstwowe maseczki ochronne z gumkami za usznymi:

Zapewniają profilaktyczną ochronę przy codziennych obowiązkach, czy też podczas pracy. Wykonane z 3 warstw włókniny polipropylenowej.

Maseczki są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych po 50 szt.

Rozmiar uniwersalny.

 

 

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ seria 9300+ bez zaworu

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9300+ zapewnia komfort i styl bez utraty wydajności. Półmaska bez zaworu, chroni przed pyłami i mgłami. Spełniają wymagania normy europejskiej EN 149:2001 + A1:2009, maski filtrujące oddechowe do stosowania przed cząstkami. Zapewniają skuteczną ochronę dróg oddechowych w branżach, w których pracownicy będą narażeni na cząstki stałe (kurz) i / lub nielotne cząstki cieczy.

 

 

Maseczki ochronne z gumką w standardzie KN95 (FFP2)  

 

Zapewniają profilaktyczną ochronę przy codziennych obowiązkach, czy też podczas pracy. Maseczka z filtrem węglowym w standardzie. KN95 zapewnia izolację do 95%, nie powoduje trudności w oddychaniu. Standard ochrony KN95 jest odpowiednikiem standardu FFP2. Cztery warstwy kompozytowych nanomateriałów wraz z filtrem węglowym, zapewniają doskonałą filtracje m.in. od bakterii, wirusów, alergenów, pyłów PM2.5. Towar certyfikowany. Rozmiar uniwersalny.

 

 

Przyłbica ochronna

 

Przyłbica dedykowana personelowi obsługi klienta, transparentna osłona chroni twarz przed bezpośrednim kontaktem oraz ogranicza odruch dotykania ręką okolic ust i oczu. Przyłbicę można nosić z maseczką ochronną dla jeszcze większej ochrony. Rozmiar uniwersalny.

 

 

Rękawice nitrylowe Fisherbrand™ Comfort

Bezpudrowe rękawice nitrylowe firmy Fisherbrand, niesterylne, bezlateksowe w kolorze niebieskim. Dostępne w rozmiarach:

S, M, L (200szt. w opakowaniu) oraz XL (180szt. w opakowaniu)

 

 

Bezdotykowy termometr na podczerwień Biobas

 

Termometr bezdotykowy na podczerwień firmy Biobase. Mierzy temperaturę ciała na podstawie promieniowania cieplnego czoła z odległości 5 – 15cm.

 1. Wyświetlacz LCD z podświetleniem.
 2. Automatyczne wyłączanie.
 3. Pamięć pozwalająca zapisać 16 wyników pomiaru temperatury.
 4. Funkcja alarmu niskiego napięcia.
 5. Funkcja kompensacji temperatury.

 

 

UltraSnap - wymazówki do badania powierzchni do luminometru EnSure

UltraSnap jest łatwym w stosowaniu testem, zawierającym wszystkie niezbędne reagenty, przeznaczonym do współpracy z luminometrami Hygiena. Ten wielkości długopisu test jest najpopularniejszym produktem używanym do wykrywania ATP (substancji zawartej  w każdej żywej komórce). (100szt. w opakowaniu).

 

 

AquaSnap TOTAL - wymazówki do badania popłuczyn

AquaSnap jest kolejnym testem do stosowania z luminometrami Hygiena. Zasada działania jest analogiczna jak w przypadku testów UltraSnap, a unikatowa budowa końcówki pozwala na wykrywanie zawsze z tej samej ilości wody lub popłuczyn (100 szt. w opakowaniu).

 

 

Luminometr EnSure Touch

Urządzenie EnSURE™ Touch jest najnowszym osiągnięciem jeśli chodzi o kontrolę kontaminacji mikrobiologicznej przy pomocy technologii wykrywania ATP. Pozwala na szybkie, powtarzalne i dokładne wyniki poprawiające wewnętrzne systemy kontroli jakości. Urządzenie wyposażone jest w 5-calowy dotykowy ekran oraz możliwości pełnej synchronizacji z komputerem przy pomocy Wi-Fi.

 1. Bardzo czuły – wykrywa już 0.1 fentomola ATP.
 2. Zaawansowany sensor oparty o fotodiodę.
 3. Niewielkie wymiary zapewniają poręczność i łatwość transportu.
 4. Funkcja Quick-Test pozwalająca na natychmiastowy szybki pomiar (10s).
 5. Akumulator ładowany przy pomocy USB-C.
 6. Duży 5 calowy ekran o zwiększonej wytrzymałości.
 7. Wytrzymała obudowa i foliowana klawiatura zabezpiecza urządzenie przed zachlapaniem i drobnymi uszkodzeniami
 8. W pakiecie z urządzeniem: darmowe szkolenie, oprogramowanie, etui.

 

 

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk LAVOSEPT

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Do użytku domowego/osobistego. Wykazuje działanie zarówno bakteriobójcze jak i wirusobójcze. Dostępny w dwóch różnych, poręcznych butelkach o pojemnościach - 60ml (60szt. w opakowaniu zbiorczym) oraz 150ml (50szt. w opakowaniu zbiorczym).

 

 

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk LERASEPT HD PLUS

 

Produkt wpisany na listę DGHM/VAH. Przetestowany na COVID-19. Przeznaczony specjalnie do higienicznego odkażania dłoni na bazie alkoholu. Do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego (mleczarnie, rzeźnie, gastronomia, piekarnie itp.). LERASEPT® HD Plus dzięki swym składnikom posiada szerokie spektrum działania  bakteriobójczego, grzybobójczego i wirusobójczego. Płyn dostępny w butelkach z zakrętką o pojemności: 1l,2l oraz 5l. W butelkach z atomizerem o pojemności: 1l oraz 2l. A także w butelkach z dozownikiem w formie pompki: 1l oraz 2l.

 

 

Stojak z dozownikiem łokciowym dedykowany do płynów LERASEPT

Stojak z dozownikiem łokciowym wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Przeznaczony do stosowania z płynami LERASEPT w pojemnikach z pompką, może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wysokość stojaka, to 140cm, natomiast jego bardzo stabilna podstawa mierzy 40cm x 40cm.

 

 

UVP Crosslinker CL-3000

UVP Crosslinker CL-3000 to urządzenie do dezynfekcji na bazie promieniowania ultrafioletowego do dezaktywacji wirusów na maskach filtracyjnych. Dzięki temu urządzeniu można napromieniować i ponownie użyć istniejące maseczki aż do 3 razy.

Krótkofalowe światło ultrafioletowe (UVC) ma właściwości biobójcze, działając bezpośrednio na DNA / RNA mikroorganizmów. DNA / RNA absorbują światło ultrafioletowe maksymalnie przy około 260 nm, co w konsekwencji niszczy strukturę DNA / RNA. Chociaż mikroorganizmy mają mechanizmy do naprawy uszkodzeń, te mechanizmy naprawcze nie są w stanie przeciwdziałać dużym dawkom promieniowania UV o wysokiej intensywności, które ostatecznie inaktywują lub zabijają mikroorganizm. Link do filmu przedstawiającego działanie UVP Crosslinker CL-3000: https://www.youtube.com/watch?v=DCgu7UPKaoU

 

 

Pojemniki na odpady medyczne

Opis                                                            Opakowanie sztuk    Numer katalogowy     Producent

Pojemnik na odpady medyczne, okrągły,  0,5l, PP    op=187szt       DISPO-0,5       AP Medical

Pojemnik na odpady medyczne, okrągły,  0,7l, PP    op=176szt       DISPO-0,7       AP Medical

Pojemnik na odpady medyczne, okrągły,  1,5l, PP    op=100szt       DISPO-1,5       AP Medical

Pojemnik na odpady medyczne, okrągły,  2,5l, PP    op=55szt         DISPO-2,5       AP Medical

 

Opis                                                         Opakowanie sztuk      Numer katalogowy     Producent

 

Pojemnik na odpady medyczne, kwadratowy,2l, PP            op=60szt         CS-2     AP Medical

Pojemnik na odpady medyczne, kwadratowy, 3l, PP           op=50szt         CS-3     AP Medical

Pojemnik na odpady medyczne, kwadratowy, 5l, niski, PP    op=30szt         CS-5L   AP Medical

 

 

Maty dekontaminacyjne:

30-sto warstwowe maty dekontaminacyjne to ochrona przed wprowadzeniem zanieczyszczeń do stref czystych, niezbędne w Cleanroomach oraz pomieszczeniach o kontrolowanych warunkach środowiskowych. Zbierają zanieczyszczenia z obuwia oraz kół wózków transportowych. Wykonane z LDPE (polietylenu o niskiej gęstości); warstwy są ponumerowane.

 

Opis

Opakowanie sztuk

Numer katalogowy

Producent

Maty dekontaminacyjne 30-sto warstwowe; wymiary 46x114cm, niebieskie.

8szt (każda 30

ponumerowanych warstw)

115-0061

PBI

 

 

 

Materiały zużywalne i niezbędne wyposażenie laboratoriów do diagnostyki koronawirusa (2019-nCoV)

Materiały zużywalne i niezbędne wyposażenie laboratoriów do diagnostyki koronawirusa (2019-nCoV)

 

W celu otrzymania oferty cenowej prosimy o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Fisherbrand™ Elite™ Pipeta automatyczna, jednokanałowa o zmiennej pojemności

W pełni autoklawowalne – pipeta może być w całości autoklawowana parowo. Pipety Fisherbrand™ Elite™ charakteryzuje:

- Przekładniowy mechanizm soft-touch, redukujący siłę wyrzutu końcówki do 50%

- Ergonomiczny, wygodny, lekki uchwyt i łatwe mocowanie końcówki.

- Zastosowany w pipetach system super blow-out wytwarza o 150% większy nacisk na powietrze niż konwencjonalny tłok, co umożliwia wyrzucanie z końcówki nawet najmniejszych kropli dozowanych cieczy o mikrowymiarach.

 

11835762 - pipeta automatyczna 1-10 μL

11845762 - pipeta automatyczna 2-20 μL

11875762 - pipeta automatyczna 20-200 μL

11885762 - pipeta automatyczna 100-1000 μL

15268638 - zestaw 4 pipet automatycznych (0,2-2 μL, 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL) + statyw

 

 

Thermo Scientific Finnpipette F2 Pipeta automatyczna, jednokanałowa o zmiennej pojemności

Zapewniają niezrównaną wydajność i ergonomię w tysiącach laboratoriów na całym świecie. Oferują wyższy komfort, większą dokładność i precyzję, niezawodność oraz powtarzalność wyników. To jedne z najlżejszych pipet dostępnych na rynku.

 • Duży wskaźnik: Wskaźnik Ergovisio z cyframi na czarnym tle zwiększa czytelność,
 • Lekka, płynna praca: Pozwala osiągnąć lepsze rezultaty podczas długotrwałego pipetowania,
 • W pełni autoklawowalne: Pipeta może być autoklawowana w całości,
 • System Super blow-out w pipetach o pojemności poniżej 50 µl: Zapewnia poprawne pipetowanie mikrokropli.

FP4642030 - pipeta automatyczna 1-10 μL

FP4642050 - pipeta automatyczna 2-20 μL

FP4642080 - pipeta automatyczna 20-200 μL

FP4642090 - pipeta automatyczna 100-1000 μL

FP4700880 - zestaw 4 pipet automatycznych (0,2-2 μL, 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL) + statyw

 

 

Thermo Scientific Finnpipette™ Novus Elektroniczna Pipeta automatyczna, jednokanałowa o zmiennej pojemności

Elektroniczne pipety z podświetlanym wyświetlaczem i o niezwykle lekkiej konstrukcji.

Pipety te charakteryzuje:

 • Wielojęzykowe menu, a dodatkowo przejrzysta i czytelna nawigacja,
 • Podświetlenie wyświetlacza - eliminuje refleksy z otoczenia i poprawia czytelność w warunkach słabego oświetlenia,
 • Dziesięć programów pipetowania z dziewięcioma prędkościami - możliwość ustalenia osobnych prędkości dla pobierania i dozowania,
 • Możliwość wyboru funkcji: pipetowanie proste, odwrotne, rozcieńczanie, praca krokowa, mieszanie, sekwencyjne dozowanie krokowe i inne. Dodatkowo możliwe jest programowanie własnych funkcji,
 • Prosta kalibracja - dzięki wbudowanemu oprogramowaniu, możliwe jest przeprowadzenie kalibracji pipety w laboratorium,
 • Możliwość autoklawowania - w pełni autoklawowalny stożek pipety zapewnia sterylność i zapobiega skażeniom,
 • Wyrzutnik soft-touch minimalizuje obciążenie kciuka przy usuwaniu końcówki i jest dopasowany do pracy prawą i lewą ręką.
 • Bateria zapewnia do 4000 operacji pipetą, ładowanie trwa około godziny. Na czas ładowania nie musimy przerywać pracy - możliwe jest pipetowanie podczas ładowania baterii.

FP46200000 - pipeta automatyczna 1-10 μL

FP46200400 - pipeta automatyczna 10-100 μL

 

 

Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier, z filtrem

Zaprojektowane dla zwiększenia dokładności i są kompatybilne z pipetami jednokanałowymi, wielokanałowymi i elektronicznymi . Bez DNaz/RNaz, wolne od pirogenów, sterylne i o przejrzystym kolorze. Filtr eliminuje zanieczyszczenie krzyżowe aerozoli bez zamykania lub zatrzymywania próbek. Pozwalają na odzyskanie niezanieczyszczonej próbki.

Rodzaj opakowania: Raki 10 x 96 szt.

11913466 - końcówki do pipet 0.1-10 μL

11943466 - końcówki do pipet 2-20 μL

11963466 - końcówki do pipet 20-200 μL

11973466 - końcówki do pipet 100-1000 μL

 

 

Probówki wirówkowe typu Eppendorf 1,5 ml Low Retention

Probówka typu Eppendorf 1,5ml, PP, stożkowa, ze zintegrowanym płaskim zamknięciem. Wykonane z Polipropylenu (PP), skalowane, posiadają Certyfikat wolne od RNazy, DNazy, pirogenu, obciążenia biologicznego, ATP, inhibitorów PCR, endotoksyny i DNA.

Rodzaj opakowania: worki 10 x 50 szt.

11569914 - probówki 1,5 ml, sterylne

11535564 - probówki 1,5 ml, niesterylne

 

 

Krioboksy polipropylenowe 81 miejsc, na probówki 1,5/2 ml

Autoklawowalne, odporne na temperaturę od -90°C do +121°C, z wysokiej jakości polipropylenu, dostępne w naturalnych i różnych kolorach. Mieszczą 81 probówek, siatka 9 x 9, kodowana numerycznie, siatka jest wyjmowana. Posiadają Solidny zawias z bezpieczną zatrzaskową pokrywą

Pakowane po 5 szt. w opakowaniu

11836903 - krioboksy w kolorze czerwonym

11856903 - krioboksy w kolorze niebieskim

11856893 - krioboksy w kolorze naturalnym

 

 

Mini-Cooler, blok chłodzący do probówek 0,5 – 2 ml (16330686)

32-miejscowy (4 x 8) Mini-Cooler jest wypełnione żelem izolacyjnym pozwalającym utrzymać przez dłuższy czas obniżoną temperaturę próbek lub do kontrolowanego zamrażania. Konstrukcja wykonana z poliwęglanu z gumowymi nóżkami antypoślizgowymi, przezroczystą pokrywą z naniesioną siatką dla łatwej identyfikacji próbki. Kolor niebieski. W zestawie z adapterami na probówki 0,5 ml do standardowych otworów 2 ml. Przechowywanie w temperaturze: -15°C przez 1 godz

 

 

 

Statyw na mikroprobówki 1,5 ml, 20-miejscowy (10152471)

Unikalna, dwupoziomowa konstrukcja do przechowywania 20 probówek w ponumerowanych wnękach (1-10; 11-20). Statywy mają możliwość łączenia się w rzędach lub tyłem do siebie za pomocą opcjonalnych klipów łączących. Wykonane z polipropylenu (PP), można je autoklawować.

Pakowany po 2 szt.

 

 

 

 

Fisherbrand™ Statyw na 80 probówek 1,5-2 ml, różne kolory (11728084)

Statyw na probówki 1,5 ml – 2,0 ml, z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Wykonany z polipropylenu (PP). Odporny na temp. od -80°C do +125°C. Autoklawowalny .

Pakowany po 5 szt. (różne kolory)

 

 

Wirówka Thermo Micro CL17 z rotorem 24 x 1,5/2,0 ml (75002450)

Sorvall Legend Micro CL17  to kompaktowa wirówka laboratoryjna idealnie nadające się do prowadzenia codziennych, rutynowych eksperymentów. Intuicyjne sterowanie oraz stabilne parametry wirowania zapewniają wysokie bezpieczeństwo pracy i powtarzalność otrzymywanych wyników.

Główne cechy: przyspieszenie do 17.000 xg, prędkość do 13,300 RPM, szybkie rozpędzanie i hamowanie rotorów, czytelne i intuicyjne sterowanie, wskazanie prędkości RPM lub przyspieszenia RCF na wyświetlaczu, automatyczne zamykanie i otwieranie pokrywy, automatyczne rozpoznawanie wirnika, system ochrony przed niewyważeniem rotora, zegar czasu pracy, możliwość wirowanie impulsowego, cicha praca podczas wirowania, silnik indukcyjny z ochroną przed przegrzaniem

 

 

Fisherbrand™ Isotemp™ Łaźnia blokowa

Termobloki grzejące zostały zaprojektowane z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w codziennych aplikacjach w laboratorium. Zapewniają stabilne warunki temperatury, a dostępna gama bloków umożliwia dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb. Wyposażone w kontroler cyfrowy PID, zakres temperatury od RT +5°C do 130°C, dokładność kontroli temp. przy 37°C ≤+/- 0,5°C, jednorodność temp. przy 37°C ≤+/- 1°C, zegar czasu pracy 0 - 99:59 min lub tryb ciągły, czas nagrzewania ≤ 20 min 30°C do 130°C

15387928 - Łaźnia blokowa na 1 blok

15397928 - Łaźnia blokowa na 2 blok

15347938 - Blok aluminiowy na 28 probówek 1.5ml

 

 

Vortex mixer ZX3

ZX3 to zaawansowany mikser wirowy, działający w trybie ciągłym lub dotykowym. Zmienna prędkość zapewnia delikatne i szybkie wytrząsanie do 3000 obrotów na minutę. ZX3 pozostaje wyjątkowo stabilny nawet przy dużych prędkościach dzięki specjalnym nóżkom. Nowa konstrukcja z technopolimeru i stopu cynku zapewnia optymalną odporność chemiczną. Jest idealny do wielu zastosowań, od delikatnego mieszania do energicznego wirowania próbek.

 

13214789 - Vortex mixer ZX3

12365107 - Nakładka do wytrząsarki typu Vortex na 19 mikroprobówki 1,5/2ml

 

 

MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL

Probówki PCR w stripach po 8 szt. o pojemności 0,1 mL przeznaczone to badań Fast Real-Time PCR, PCR, PCR & Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)

 

4358293 - MicroAmp® Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL; 125 pasków

4323032 - MicroAmp® Optical 8-Cap Strips; 300 pasków

 

 

Fisherbrand™ Probówki PCR 0,2 ml

Probówka PCR 0,2 ml, polipropylenowa (PP), stożkowa, ze zintegrowanym płaskim zamknięciem. Posiadają Certyfikat wolne od RNazy, DNazy, ludzkiego DNA. Do użytku z blokami termocyklera 0,2 ml do PCR i przechowywania próbek. Opakowanie: worek 1000 szt.

 

12134102 – kolor naturalny

12154102 – kolor błękitny

 

 

Płytki 96-dołkowe do PCR

Płytki 96-dołkowe do PCR, płaski wierzch, przezroczyste, wolne od RNaz, DNaz i pirogenów, pakowane po 100 szt.

12794706 – pojemność dołków 100 µl, low profile

12335193 – pojemność dołków 200 µl

 

 

BrandTech™ BRAND™ Samoprzylepna folia uszczelniająca do płytek PCR (op.= 100 szt.) (10655861)

 

 

Fisherbrand™ Statyw na 96 probówek PCR 0,2 ml

Fisherbrand™ Statyw na 96 probówek PCR 0,2 ml, wykonany z polipropylenu (PP), autoklawowalne, alfanumeryczna identyfikacja do szybkiego lokalizowania i wyszukiwania próbek, zdejmowana pokrywa na zawiasach, pomieści pojedyncze probówki lub paski.

 

11710344 - pakowane po 5 szt. (różne kolory)

 

 

Fisherbrand™ PCR™ Cooler, 96-Well, 2 Pack

Fisherbrand™ PCR™ Cooler, blok chłodzący do probówek lub płytek 96 0,2/0,5 ml, utrzymuje temperaturę próbki 0°C przez 1 godzinę (z 2 godzinnym schładzaniem wstępnym w -20°C), kontrastową zmiana koloru płytki lub nawet pojedynczej studzienki, wypełniona szczelnie zamkniętym płynem chłodzącym. Dostarczane są ze specjalną pokrywą, którą można ją przestawić w celu dostosowania do orientacji lewej lub prawej. Płytka wykonana z polipropylenu (PP), a pokrywa z poliwęglanu.

 

16310412 - Pakowane po 2 szt. (jasnoniebieski/ciemnoniebieski)

 

 

Woreczki na próbki

Woreczki na próbki wykonane są z bezbarwnego PE (polietylenu) z zamknięciem strunowym oraz kieszonką na dokumenty identyfikujące pobraną próbkę. Idealne do przechowywania i transportu próbek, probówek oraz dokumentów. Wymiary 170x230 kieszonka 170x170

 

511028/N - pakowane po 2000 szt.

 

 

ZERO DNA - spray do usuwania pozostałości DNA i RNA;;

Roztwór czyszczący przeznaczony do użycia w laboratoriach stosujących technikę PCR. Produkt ten test gotowy do użycia, charakteryzuje się wysoką aktywnością przeciwko pozostałością DNA i RNA. Z wygodnym atomizerem.

 

P68.003A – pojemność 250 ml

 

W celu otrzymania oferty cenowej prosimy o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Diagnostyka i praca labolatorium w czasie pandemii COVID-19

 

Panel ekspercki dla Polski:
Diagnostyka i praca labolatorium w czasie pandemii COVID-19

Serdecznie zapraszamy na pierwszy webinar skierowany do diagnostów laboratoryjnych w Polsce.
Swoimi najnowszymi doświadczeniami nt. pracy w laboratorium w czasie pandemii COVID-19 podzielą się eksperci z Chin, Włoch oraz Polski.
Informujemy, że uczestnicy panelu będą mieli możliwość zadawania pytań na żywo.

Data: 8.04.2020 r. 

Czas: 13:00–15:00

Rejestracja do webinaru pod linkiem: https://zoom.com.cn/meeting/register/v5Apd-GgqTMqp_echtUQ65c3C9f1aCutKA

Do zobaczenia w najbliższą środę!

ARGENTA oferuje test CLIA na nowego koronawirusa 2019-nCoV

 

Zalety produktu:

 • w pełni zautomatyzowana platforma do testów CLIA
 • szerokie portfolio ponad 150 rodzajów wielospecjalistycznych oznaczeń immunologicznych
 • wspomaga wczesną diagnostykę 2019-nCoV z ujemnym kwasem nukleinowym
 • wysoka czułość i wysoka swoistość oferowanych zestawów odczynnikowych
 • kalibratory oraz materiały kontrolne na dwóch poziomach zawarte w większości zestawów odczynnikowych

 

Zastosowanie kliniczne w diagnostyce 2019-nCoV:

 • pomaga wcześnie wykryć infekcję 2019-nCoV na etapie wstępnego zakażenia wirusem
 • pomaga w diagnozie podejrzanych przypadków 2019-nCoV
 • zestawy odczynnikowe w dwóch klasach IgG / IgM
 • pomaga zredukować liczbę fałszywie ujemnych wyników testu kwasu nukleinowego 2019-nCoV
 • potwierdzenie zakażenia 2019-nCoV (SARS-CoV-2) gdy testy przeciwciał serologicznych wykazują, że IgM I IgG 2019-nCoV są dodatnie lub zmiana IgG w 2019-nCoV z ujemnej na pozytywną lub była 4 razy wyższa w okresie rekonwalescencji niż w fazie ostrej
 • wykluczenie podejrzanych przypadków COVID-2019 gdy przeprowadzone dwukrotnie z rzędu testy kwasu nukleinowego są negatywne (co najmniej 24-godzinne odstępy), a także IgM i IgG 2019-nCoV są ujemne po 7 dniach od wystąpienia.
 • zestawy MAGLUMI 2019-nCoV IgG/IgM nie mogą być wykorzystywane jako jedyna podstawa do diagnozowania i eliminowania podejrzanych przypadków 2019-nCoV i nie mogą być stosowane w badaniach przesiewowych w kierunku infekcji 2019-nCoV w populacji ogólnej. Zaleca się stosowanie zestawów MAGLUMI 2019-nCoV IgG/IgM jako uzupełnienie wykrywania 2019-nCoV w połączeniu z testem kwasu nukleinowego w celu poprawy wskaźnika wykrywalności klinicznej.

 

Panel wybranych testów MAGLUMI 800

Obszar diagnostyczny

Dostępne parametry

Autoimmunologia

TSH (3-gen), FT3, FT4, Anty-TG, Anty-TPO, TRAb, TMA, Rev T3

Marskość wątroby

CK-MB, Troponin I, Myoglobin, hs-cTnl, H-FABP, NT-proBNP, BNP

SARS-CoV-2

2019-nCoV IgG, 2019-nCov IgM

Hormony płciowe

17-OH Progesterone, Androstendion, AMH, SHBG

Autoimmunologia

GAD65, ANA Screen, ENA Screen, Anty-CCP, Anty-IA2, ICA, IAA

Markery nowotworowe

PAP, CYFRA21-1, CA242, CA72-4, NSE, S-100, SCCA, HE4, HER-2

Panel kardiologiczny

BNP, NT-proBNP, Direct Renin, Lp-PLA2, H-FABP, Aldosteron

Diagnostyka anemii

Witamina B12, Ferrytyna, Kwas foliowy

Metabolizm kostny

Kalcytonina, Osteokalcyna, 25-OH Witamina D, Intact PTH

TORCH

Toxo IgG/IgM, Rubella IgG/IgM, CMV IgG/IgM, HSV1/2 IgG/IgM, HSV2 IgG

Immunoglobuliny

IgG, IgA, IgM, IgE

EBV

EBV EA IgG/IgA, EBV VCA IgA/IgG/IgM, EBV NA IgG/IgA

Panel tarczycowy

TSH (3-gen), FT3, FT4, Anty-TG, Anty-TPO, TRAb, TMA, Rev T3

 

*Dostępne wkrótce

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szybkie testy kasetkowe do identyfikacji SARS-CoV-2 IgG/IgM metodą metodą złota koloidalnego.

Szybkie testy kasetkowe identyfikujące SARS-CoV-2 IgG/IgM metodą złota koloidalnego.

Uzupełnienie procesu diagnostycznego
 ● Zastosowanie w pierwszym, screeningowym etapie diagnozowania zakażenia
 ● Wykrywanie przeciwciał koronawirusa w klasach IgM oraz IgG, uzupełniające testy wykrywające kwasy nukleinowe i podnoszące odsetek wykrywania pacjentów z infekcją
 ● Przeznaczone do stosowania w każdym laboratorium

 

 Metoda złota koloidalnego
 ● odczyt wyniku po 15 minutach, pierwsza reakcja w kasetce testowej możliwa już po 150 sekundach
 ● wykrywanie przeciwciał w klasach IgG oraz IgM, zwiększony wskaźnik wykrywalności

 ●  oznaczanie w surowicy, osoczu lub krwi pełnej
 ● zoptymalizowane dla fragmentów białek N oraz S, skuteczny wzrost wskaźnika wykrywalności

 

 

Zestaw zawiera:

Nazwa testu

Opakowanie

Kod produktu

Rodzaj próbki

Zestaw do identyfikacji przeciwciał 2019 SARS-CoV-2 w klasach IgG/IgM metodą złota koloidalnego

20 testów

IM4102079

Surowica/osocze: 10ul

Krew pełna: 20ul

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ofercie firmy Argenta znajduje się najnowszy zestaw real time pcr Bosphore® Novel Coronavirus Detection Kit do wykrywania wirusa SARS-CoV-2.

 

Najnowszy zestaw Real Time PCR

Bosphore® Novel Coronavirus Detection Kit

 

W ofercie firmy Argenta znajduje się najnowszy zestaw real time pcr
Bosphore®  Novel Coronavirus Detection Kit do wykrywania wirusa
SARS-CoV-2.

 

 

W zestawie wykrywanie fluorescencji odbywa się za pomocą filtrów FAM i HEX. Wirus jest wykrywany przez dwa regiony w dwóch osobnych reakcjach: gen E jest wykorzystywany do celów badań przesiewowych, w których wykrywany jest 2019-nCov, a także blisko spokrewnione z nim koronawirusy, a region docelowy orf1ab służy do specyficznego rozróżnienia SARS-CoV-2.

Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną IC, kontrolę negatywna oraz pozytywną oraz 2 gotowe mastermiksy odczynnikowe z genami docelowymi,
nr katalogowy to ABCOW. Zestawy walidowane na wiekszoszć dostepnych  termocyklerów i konfekcjonowane po 25, 50 i 100 testów real time pcr.

Zestaw produkowany jest przez firmę ANATOLIA, firmę specjalizującą się w tworzeniu i rozwijaniu zestawów Real Time PCR.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz szkoleniowy WARSZTATY WETERYNARYJNE

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych w ramach Działu Diagnostyka Weterynaryjna, 
Grafik został rozpisany na drugie półrocze 2019 roku.

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

Temat szkolenia

Wykładowca

Termin

Techniki wykonywania oznaczenia lekooporności

dr Tomasz Nowak, dr Karolina Wódz, dr n. wet. Jarosław Wilczyński

13-14.11.2019

Weterynaryjna diagnostyka parazytologiczna u zwierząt gospodarskich (drób, przeżuwacze, konie, trzoda chlewna, króliki, gołębie)

dr hab. Tomasz Cencek

12.10.2019

Inwazje pasożytów jelitowych u zwierząt towarzyszących i egzotycznych (psy, koty, małe ssaki, gady)

Dr Dawid Jańczak 

16-17.11.2019

Diagnostyka i postępowanie przy różnych postaciach klinicznych zakażeń układu moczowego (ZUM) u psów i kotów

Dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
Lek. wet. Ludwika Piwowarczyk 

23-24.11.2019 

 

Szkolenia mają charakter teoretyczno– warsztatowy gdzie poszczególne procedury zostaną przećwiczone w przestrzeni laboratoryjnej. Adresowane są do osób pracujących w laboratoriach mikrobiologicznych i analitycznych, gabinetach i klinikach weterynaryjnych wykonujących analizy próbek pobranych od zwierząt.

 

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie portalu www.diagnostyka-weterynaryjna.pl, którego to jesteśmy partnerem.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowy katalog internetowy BESTLABS.PL

baner-newsletter

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem kwartalnego katalogu internetowego Bestlabs. Znajdą w nim Państwo szeroką gamę produktów marek Thermo Scientific oraz Fisher Scientific niezbędnych do pracy w laboratorium i spełniających najwyższe wymagania jakościowe.

 

Wśród produktów w katalogu Bestlabs znajdują się podstawowe materiały eksploatacyjne do ogólnych zastosowań w każdym laboratorium, ale także niezbędne sprzęty i materiały z zakresu filtracji, bezpieczeństwa czy pipetowania.

 

Katlog Bestlabs to kompendium rozwiązań niezbędnych w każdym laboratorium, w niezwykle korzystnych cenach i wysokiej jakości.


Śledź nasz kwartalnik- bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami!

Z radością informujemy, że jesteśmy członkiem Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej!

Z radością informujemy, że jesteśmy członkiem Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej!

 

PIB - logo poziom

 

Misją PIB – WIG jest wzajemne wspieranie się członków w generowaniu wzrostu firm i w rozwoju osobistym. Chcemy także wpływać na kształtowanie dobrych warunków rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz dążenia do rozwoju potencjału cywilizacyjnego, gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego Polski, dla zachowania jej dziedzictwa oraz zwiększenia podmiotowości i znaczenia w skali Europy i świata oraz do umocnienia wspólnoty narodowej.

 

Więcej na http://www.pib-wielkopolska.pl

Kalendarz szkoleniowy WARSZTATY WETERYNARYJNE - II półrocze 2018

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych w ramach Działu Diagnostyka Weterynaryjna, 
Grafik został rozpisany na drugie półrocze 2018 roku.

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

 

warsztaty-weterynaryjne

 

Szkolenia mają charakter teoretyczno– warsztatowy gdzie poszczególne procedury zostaną przećwiczone w przestrzeni laboratoryjnej. Adresowane są do osób pracujących w laboratoriach mikrobiologicznych i analitycznych, gabinetach i klinikach weterynaryjnych wykonujących analizy próbek pobranych od zwierząt.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie portalu www.diagnostyka-weterynaryjna.pl, którego to jesteśmy partnerem.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowa strona www.odczynnikichemiczne.com.pl - Wysokiej jakości odczynniki zebrane w jednym miejscu

bannerwww

 

Szanowni Państwo,

Jest nam bardzo miło poinformować, że pojawiła się nasza nowa strona internetowa dotycząca odczynników chemicznych. 

 

www.odczynnikichemiczne.com.pl

 

Na stronie znajdziecie Państwowyszukiwarkę produktową wszystkich brandów, których jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem. Wysokiej jakości odczynniki z Acros Organics, Alfa Aesar, Fisher Chemical, Fisher BioReagents, Maybridge oraz Thermo Scientific zebrane zostały w jednym miejscu.

 

Na stronie będą pojawiać się istotne artykuły o liniach produktowych z powyższych marek (m .in. odczynniki do badań metodą Karla Fischera, rozpuszczalniki do UHPLC, czy wysokiej jakości kwasy do analiz śladowych) oraz aktualne promocje na oferowane przez nas odczynniki chemiczne.

 

W sposób przejrzysty zostały określone dane do wyszukiwania, wystarczy numer CAS by móc znaleźć interesujący Państwa odczynnik wraz z opisem zawierającym istotne informacje. Zostaną także automatycznie wyszukane produkty pokrewne dla optymalnego dopasowania do Państwa potrzeb.

 

W razie pytań można skontaktować się bezpośrednio z naszym działem Odczynników Chemicznych i Wyposażenia Laboratorium w celu przedstawienia oferty cenowej.

 

 

Zachęcamy do korzystania z naszej nowej strony internetowej www.odczynnikichemiczne.com.pl

Nowa strona internetowa ARGENTALAB.PL

baner

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa strona internetowa ARGENTALAB.PL, która przeznaczona jest dla urządzeń laboratoryjnych Thermo Scientific z oferty podstawowej naszej firmy.

 

Na stronie ARGENTALAB.PL znajdują się zarówno opisy i najważniejsze dane techniczne oferowanych urządzeń laboratoryjnych Thermo Scientific, ale także ich zdjęcia oraz firmy prezentujące ich działanie oraz obsługę. Osoby poszukujące bardziej szczegółowej wiedzy znajdą na naszej stronie także dodatkowe informacje w postaci broszur i katalogów producenta, artykułów naukowych oraz not aplikacyjnych.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 www.ARGENTALAB.pl

 

Kalendarz szkoleniowy WARSZTATY WETERYNARYJNE - I półrocze 2018

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych w ramach Działu Diagnostyka Weterynaryjna,
Grafik został rozpisany na pierwsze półrocze 2018 roku. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.
kalendarz-szkolen-wet2

Szkolenia mają charakter teoretyczno– warsztatowy gdzie poszczególne procedury zostaną przećwiczone w przestrzeni laboratoryjnej. Adresowane są do osób pracujących w laboratoriach mikrobiologicznych i analitycznych, gabinetach i klinikach weterynaryjnych wykonujących analizy próbek pobranych od zwierząt.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie portalu www.diagnostyka-weterynaryjna.pl, którego to jesteśmy partnerem.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zobaczenia!

Zespół Handlowy Argenta - Dział Diagnostyka Weterynaryjna

 

Oferta specjalna- wagi laboratoryjne Fisherbrand™

Oferta specjalna- wagi laboratoryjne Fisherbrand™

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalną na wagi laboratoryjne oraz akcesoria do ważenia marki Fisherbrand. Znajdą w niej Państwo wagi:

 • Kompaktowe,
 • Przenośne,
 • Precyzyjne,
 • Analityczne


oraz niezbędne w każdym laboratorium akcesoria do ważenia w korzystnych promocyjnych cenach.

Czas realizacji zamówienia to
ok. 7-10 dni.

Klinij i pobierz ofertę w pliku PDF


Zamówienia oraz zapytania należy składać bezpośrednio na adres mailowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

argenta-fisher

Oferta urządzeń laboratoryjnych Thermo Scientific już dostępna!

banner-argenta-com-pl

Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy poinformować, że oferta firmy Argenta powiększyła się o urządzenia laboratoryjne z katalogu firmy Thermo Scientific, uznanego na całym świecie producenta wysokiej jakości sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych, które pragniemy Państwu zaoferować nie tylko w atrakcyjnych cenach ale przede wszystkim z pełnym wsparciem merytorycznym, aplikacyjnym i serwisowym.

 

W szczególności polecamy Państwu:

 

1

 

Jako autoryzowany dystrybutor urządzeń laboratoryjnych firmy Thermo Scientific gwarantujemy Państwu szybką i profesjonalną obsługę. W oparciu o nasze kompetencje i doświadczenie służymy pomocą zarówno w przypadku pojedynczych zapytań jak i kompleksowego wyposażenia laboratorium.

 

2

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Łukasz Tomaszewski
Specjalista ds. Sprzedaży Sprzętu Laboratoryjnego
Dział Chemii i Wyposażenia Laboratorium
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 506 145 872

Katalog Fisherbrand

Szanowni Państwo,


Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowszą edycję katalogu marki Fisherbrand®. Znajdą tam Państwo kompletną prezentację rozwiązań oraz podstawowych urządzeń niezbędnych w Państwa laboratorium. Wśród produktów katalogu Fisherbrand® znajdują się elementy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego, a także bogata oferta obejmująca szerokie spektrum: od podstawowych materiałów eksploatacyjnych do ogólnych zastosowań, poprzez mikrobiologię, filtrację, bezpieczeństwo, odczynniki chemiczne aż po specjalistyczne narzędzia z zakresu chromatografii, elektrochemii czy elektroforezy. Fisherbrand® to inteligentny sposób na osiągnięcie oszczędności na markowych produktach bez pogarszania jakości.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą katalogu Produktów Fisherbrand®:z


• Podstawowy sprzęt laboratoryjny
• Podstawowe wyposażenie laboratorium: szkło i plastiki
• Chromatografia
• Elektrochemia
• Elektroforeza
• Filtracja
• Homogenizacja
• Przenoszenie płynów (Liquid Handling)
• Mikrobiologia
• Mikroskopia
• Pobór i przechowywanie próbek
• Ważenie
• Bezpieczeństwo
• Oczyszczanie wody
• Inne


Katalog Fisherbrand Lab Essentials do pobrania z załącznika pod artykułem.

ZAMÓW WERSJĘ DRUKOWANĄ KATALOGU JUŻ DZIŚ
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie - Vetmedica 2017

konie

ZAPROSZENIE

 

 

Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia naszego stoiska podczas

Targów Medycyny Weterynaryjnej


Vetmedica 2017


które odbędą się w dniach


22-23 kwietnia 2017
Hala Expo Łódź

STOISKO NR 56

 

REJESTRACJA - kliknij tutaj

PROGRAM - kliknij tutaj

vetmedica 1

Zaproszenie na Targi EuroLab 2017

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas zbliżających się targów Eurolab 2017!

EL2017 zaproszenie logo argenta

Konferencja "Spójność łańcucha żywnościowego – aspekty prawne i praktyczne".

Firma Argenta została zaproszona jako sponsor, do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Spójność łańcucha żywnościowego – aspekty prawne i praktyczne”, która jest organizowana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w terminie 7 – 8 września 2017 r.

 

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych problemów w obszarze łańcucha żywnościowego związanych z zanieczyszczeniami, zafałszowaniami i znakowaniem żywności oraz systemów kontroli. Planowany jest udział ekspertów z kraju i za granicy, co stworzy możliwość wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym a praktykami.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji! 

Ramowy plan konferencji - do pobrania

 

Szczegóły dotyczące udziału można znaleźć na stronie Instytutu:
http://www.piwet.pulawy.pl/

Pewny i wiarygodny monitoring mikrobiologiczny!

Płytki kontaktowe i sedymentacyjne CSG i CS produkcji PMM z systemem bezpiecznego zamykania Click & Safe.

 

Idealne rozwiązanie zapewniające wiarygodny monitoring mikrobiologiczny środowiska produkcji w branży farmaceutycznej, który gwarantuje spełnienie wymagań GMP, Farmakopea, EN ISO 14644, FDA "Sterile Drug Produced by Aseptic Processing" w tym podstawowych zasad mikrobiologii farmaceutycznej.

 

Zdjęcie PMM 1

 

 Podłoża nie mogą powodować zanieczyszczenia środowiska produkcji:

 • produkowane i pakowane w pomieszczeniach Cleanroom kl. A i B
 • potrójnie pakowane po 10 szt. (płytki CSG)
 • napromieniowanie wysoką dawką promieniowania Gamma 9-20 kgy (płytki potrójnie pakowane CSG)
 • opakowanie – mocna, wytrzymała na rozdarcia folia wielowarstwowa, a jednocześnie łatwe otwieranie, bez użycia dodatkowych narzędzi
 • specjalny system pakowania, przekładek i materiału uszczelniającego, minimalizujący ryzyko uszkodzenia w czasie transportu

 

 

Sposób postępowania z podłożami nie może powodować fałszywie dodatnich wyników:

 • system bezpiecznego zamykania Click & Safe, zapewniający bezpieczeństwo pobranej próbki, ułatwiający transport i minimalizujący ryzyko wtórnego zanieczyszczenia
 • system identyfikacji Barcode z unikalnym numerem dla każdej płytki – brak konieczności stosowania dodatkowych naklejek stwarzających ryzyko zanieczyszczenia

 

 

Jakość podłóż nie może powodować fałszywie ujemnych wyników...

 • duża objętość podłoża 30 ml (90 mm) i 18 ml (płytki kontaktowe)
 • podłoże wzbogacone odpowiednią dawką i kompozycją neutralizatorów środków dezynfekcyjnych
 • specjalny wkład osuszający, zapobiegająca kondensacji pary wodnej
 • wielowarstwowa folia zapobiegająca przenikaniu gazów i środków dezynfekcyjnych (np. VHP) z zewnątrz, a także pary wodnej z wnętrza – ochrona przed dehydratacją podłoża
 • wysokiej jakości materiał izolacyjny redukujący fluktuacje temperatury podczas transportu

 

 

...z jednoczesnym ograniczeniem kosztów...

 • dodatkowych badań potwierdzających jakość - duże serie produkcyjne, długi termin przydatności (9 miesięcy)
 • związanych z czasem i nakładem pracy oraz z dodatkowymi materiałami eksploatacyjnymi
 • energii – magazynowanie w temperaturze otoczenia
 • związanych z transportem, odpadami i zużyciem źródeł naturalnych – materiał izolacyjny o masie 60 % mniejszej w porównaniu z odpowiednikami styropianowymi

 

 

...a przede wszystkim tych największych kosztów, związanych z ryzykiem:

 • zwolnienia potencjalnie niebezpiecznego produktu – minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywie ujemnego wyniku
 • zatrzymania procesu produkcji i dodatkowych analiz – minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywie dodatniego wyniku

 

Szczegóły oferty znajdują się TUTAJ.

 

Jesteś zainteresowany próbkami oraz ofertą?
Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem Regionalnym.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Handlowy Argenta - Segment Przemysł

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         pmm         Argenta innowacyjne rozwiązania

 

 

Argenta dystrybutorem produktów TestLine!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nawiązała współpracę z nowym producentem testów diagnostycznych TestLine.

Poniżej prezentujemy certyfikat potwierdający jej zawarcie. 

 

Argenta authorization-page-001

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż firma Argenta będzie nieczynna dnia 27.05.2016 r. tj. piątek.
 
Zapraszamy serdecznie do kontaktu w poniedziałek - 30.05.2016 r.

Alfa Aesar częścią grupy Thermo Fisher Scientific.

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż marka Alfa Aesar została częścią grupy Thermo Fisher Scientific.


Tym samym Argenta jako autoryzowany przedstawiciel grupy Thermo Fisher Scientific zaprasza Państwa do współpracy w zakresie odczynników Alfa Aesar.

 

EN 11882 Alfa Aesar Web Banner

 

 Zapraszamy do kontaktu z Działem Chemii i Wyposażenia Laboratorium oraz do odwiedzenia strony: https://www.alfa.com/en/.

 

Argenta dystrybutorem produktów KIMTECH*!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nawiązała współpracę z firmą

KIMBERLY - CLARK PROFESSIONAL. Poniżej prezentujemy list potwierdający jej zawarcie. 

 

                    kimberly clark                                                          kimtech 

Partnership letter with ARGENTA-page-001

List autoryzacyjny - ACROS ORGANICS

 

 

For English Version - click here

 

 

 

Frima Argenta jest preferowanym dystrybutorem produktów Acros Organics BVBA "Thermo Fisher" (Acros Organics, Maybridge, Fisher Chemical oraz Fisher BioReagents) na terytorium Polski.

 

 

151207 Distributor Authorization Letter ARGENTA POLSKA 2016-page-001

Odczynniki Acros Organics.

 

Argenta www PNG

23 

 

 Poznań 2015-11-30

Szanowni Państwo,

 

 

 

Z dniem 11.12.2015 roku Firma Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna podjęła decyzję o zaprzestaniu bezpośredniej sprzedaży produktów z oferty komplementarnej, min. odczynników chemicznych marki Acros Organics.

 

W związku z powyższym firma Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jako autoryzowany Dystrybutor marki Acros Organics, a także wyłączny Dystrybutor marek Fisher Chemical, Fisher BioReagents oraz Maybridge,  informuje o możliwości składania zamówień za pośrednictwem naszej firmy.

 

Wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać w Dziale Chemii i Wyposażenia Laboratorium:

 

 

Marta Kaszuba – kierownik biura

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.+48 506 231 456

Agnieszka Przymusińska - specjalista ds. sprzedaży

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 515 034 363

Licząc na owocną współpracę pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

 Argenta wspieramyTwojachemie 20x7

 

 

 

Dystrybutor Fisher Chemical, Fisher BioReagents, Acros Organics & Maybridge

 

Partner strategiczny Fisher Scientific

 

 

 

58 

 

                                           

 

 

Zmiana opakowań produktów Oxoid

Szanowni Państwo,

Thermo Scientific PNG 2

 

 

 

Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że firma Oxoid Thermo Scientific wprowadziła nowe opakowania o pojemności 500g dla pożywek w postaci sypkiej (Dehydrated Culture Media CM) oraz produktów o numerach katalogowych rozpoczynających się na L. Najbardziej zauważalną różnica jest zastąpienie odkręcanego wieczka, wieczkiem typu "flip top", czyli otwieranego od góry. 

 

Została przeprowadzona pełna walidacja dla nowych opakowań na podstawie połączenia standardów wewnętrznych oraz standardów dostawcy opakowań. Pełny raport walidacyjny jest udostępniany na prośbę uzytkownika i zawiera następujące elementy poddane ocenie:

 

- wpływ na wilgotność produktu

- strukturalna spójność opakowania

- zachowanie podczas transportuopakowanieOxoid

- wpływ napromieniowania

 

Na podstawie przeprowadzonych testów nowych opakowań można podać następujące korzyści:

- spadek wilgotności o 50% dla otwartego opakowania

- trwałość i brak występowania deformacji opakowań podczas transportu samolotami nawet na duże odległości

- brak wpływu promieniowania gama na nowe opakowanie

- jakość produktu w nowych opakowaniach bez zmian

 

 

 

Nowe opakowania będą wpowadzane stopniowo i pierwsze pojawią się od czerwca bieżącego roku. W okresie przejściowym będę mogli Państwo spotkać zarówno produkty w starych jak i nowych opakowaniach.

 

 

Carlo Erba – nowa marka odczynników w ofercie firmy Argenta

 

logocarloerba

 

 

CARLO ERBA - NOWA MARKA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DOSTĘPNA W OFERCIE FIRMY ARGENTA


Jest nam niezwykle miło zakomunikować, że firma Argenta podjęła współpracę z wiodącym francuskim producentem odczynników chemicznych firmą Carlo Erba.


W ofercie znajdą Państwo podstawowe i bardziej wyszukane odczynniki w szerokim spektrum czystości: od czystych RE-Pure do najwyższej klasy PESTIPUR® do analizy pestycydów, ATRASOL ® dedykowane do analiz śladowych czy LC-MS):

 

• podstawowe odczynniki do analiz i syntez,
• odczynniki do analiz śladowych,
• rozpuszczalniki do HPLC, UHPLC, HPLC-MS, GC,
• wzorce do AAS, ICP, ICP-MS,
• bufory w odniesieniu do SRM z NIST
• roztwory mianowane w odniesieniu do SRM z NIST,
• seria ERBAqua™ do oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fischera.

 

Carlo Erba to także szeroka oferta dedykowana wymagającym klientom rynku farmaceutycznego – linia ERBApharm®

 

Producent odczynników CARLO ERBA wyspecjalizował się także się w produkcji wyrobów dostosowanych do potrzeb klienta zarówno w przemyśle jak i laboratorium. Wszystkie niestandardowe produkty posiadają certyfikat analizy i kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym katalogiem Carlo Erba 2017 (link do pobrania dostępny pod artykułem).

carloerbaokadkaZapraszamy do współpracy

Zespół Chemii i Wyposażenia Laboratorium

Nowy adres mailowy


Szanowni Państwo,

 

 

         Mając na uwadze szybszą komunikację oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy nowy adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na podany adres można kierować zapytania odnośnie potrzebnych dokumentów, takich jak specyfikacje, karty charakterystyki, oznakowania produktów, deklaracje, oświadczenia itp. Wszystkie dane kontaktowe do naszej firmy znajdują się na stronie internetowej www.argenta.com.pl w zakładce KONTAKTY.

 

 

mail

 

Argenta wyłącznym dystrybutorem Fisher Scientific

logo-argenta-podstawowe       FS logo tag 2c jpg

 

Miło nam poinformować, iż dniem 1.03.2015 roku firma Argenta została wyłącznym dystrybutorem firmy Fisher Scientific na rynku polskim.

 

gg

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym - tel. 571 445 765 lub Biurem Handlowym - tel. 506 231 456.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Argenta wyłącznym przedstawicielem firm: Fisher Chemical, Fisher Bioreagents oraz Maybridge

                                                          logo-Maybridge          logo-Fisher-bioReagents          logo-Fisher-Chemical

 

 

Miło nam poinformo, iż dniem 01.03.2015 roku firma Argenta została wyłącznym, autoryzowanym przedstawicielem firm Fisher Chemical, Fisher BioReagents oraz Maybridge.

 

 

list

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na odczynniki chemiczne. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Przedstawcielem Regionalnym - tel. 571 445 765 lub Biurem Handlowym - tel. 506 231 456

 

 

EuroLab 2015!

Szanowni Państwo w imieniu firmy Argenta chcielibyśmy zaprosić na największe międzynarodowe targi EuroLab,

które odbędą się w dniach

18 - 20 marca 2015

w Centrum Targowo - Kongresowym MT Polska, ul. Marsa 56c w Warszawie.

 

Znajdziecie nas Państwo przy stoisku nr B11.


Do zobaczenia! 

 

zaproEUROLAB

Thermo Scientific Innovation Award 2013 & Outstanding LCD Growth 2013

Miło nam poinformować, że po raz kolejny nasza firma została doceniona i tym samym otrzymała nagrody:

 

Thermo Scientific Innovation Award 2013 Argenta - nagroda przyznana za inicjatywę i innowacyjne podejście naszej firmy w zagadnieniu bezpieczeństwa żywności tzw. Food Safety Project, który wiąże się z aktywnościami pomiędzy różnymi dywizjami Thermo Scientific oraz kooperacją z dwoma dystrybutorami Thermo odpowiedzialnymi za współpracę przy realizacji tego projektu. 

 

WP 20140708 037a

 

Outstanding LCD Growth 2013 - nagroda za wyniki osiągnięte w sprzedaży jednorazowych materiałów zużywalnych, takich jak min pipety serologiczne, których wzrost sprzedaży był największy w grupie obecnych dystrybutorów z krajów Europy Wschodniej, Grecji, Turcji oraz Cypru. 

 

WP 20140708 044a

 

Dystrybutor roku 2013

Miło nam poinformować, że podczas corocznego spotkania dystrybutorów firmy Meridian odbywającego się w trakcie targów MEDICA nasza firma uhonorowana została najwyższą nagrodą: 

Distributor of the Year 2013 - Best Performing new Company.

Czytaj więcej...

Nowe Centrum Obsługi Sprzedaży

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci i Partnerzy,

w trosce o zabezpieczenie rosnących potrzeb naszych Klientów, firma Argenta Mikrobiologia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. podjęła decyzję o rozbudowaniu Działu Obsługi Sprzedaży. 
Firma zainwestowała w nowoczesne centrum logistyczne które mieści się w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Microbiologics President's Award

Z przyjemnością informujemy, że podczas tegorocznego spotkania dystrybutorów firmy Microbiologics, Argenta Mikrobiologia została uhonorowana prestiżową nagrodą "PRESIDENT`S AWARD 2013 dla najlepszego dystrybutora w rejonie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu"!!
Jest to już druga nagroda, która została przyznana naszej firmie przez międzynarodowe jury firmy Microbiologics!

Czytaj więcej...

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia