icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Cytomegalowirus jest powszechnie uważany za czynnik etiologiczny wielu chorób u dzieci. Dorosłe kobiety zazwyczaj przechodzą zakażenie bezobjawowo co może dawać niepożądane skutki dopiero
u ich potomstwa. Obecne dane statystyczne mówią o nosicielstwie u 1 na 4 kobiety. Zazwyczaj w takim przypadku dochodzi do przezłożyskowego zakażenia płodu. U zakażonych dzieci choroba również może przebiegać bezobjawowo choć zdecydowanie częściej dochodzi do powikłań tj. niepełnosprawność neurologiczna, prowadząca do zaburzeń układu psychoruchowego i upośledzenia umysłowego, a także niedosłuch odbiorczo-nerwowy (SNHL). Rzadziej występujące symptomy świadczące o przebytym zakażeniu wewnątrzmacicznym to: wcześniactwo, napady padaczkowe, małopłytkowość, powiększenie wątroby, powiększenie śledziony, żółtaczka, zwapnienia wewnątrzmózgowe, wieloogniskowe zapalenie siatkówki i naczyniówki oka, małogłowie czy wybroczyny.

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się kilka tysięcy przypadków małych pacjentów, którzy ucierpieli z powodu wrodzonych zakażeń tym wirusem. CMV wywołuje najwięcej chorób u dzieci spośród dotychczas poznanych patogenów.

Badanie przesiewowe cCMV powinny być wykonywane rutynowo ponieważ im wcześniej zostanie postawiona trafna diagnoza tym szybciej i sprawniej będzie przebiegał proces leczniczy a co za tym idzie mniejsze będzie ryzyko komplikacji oraz ograniczone zostaną koszty hospitalizacji.

Alethia™ by Meridian Bioscience przychodzi z rozwiązaniem molekularnym dostępnym dla każdego małego lub dużego laboratorium. Do wykonania testu nie są potrzebne wymogi dla pracowni PCR a uzyskujemy pełnowartościowy wynik genetyczny.

Miarodajny wynik można otrzymać z łatwo dostępnego materiału pobranego od noworodków w wieku poniżej 21 dni (przede wszystkim ślina, ewentualnie mocz). Próbkę można przechowywać 7 dni w warunkach chłodniczych lub 14 dni po zamrożeniu.

Badanie Alethia™ cCMV zostało zatwierdzone przez FDA co czyni je bardzo wiarygodnym. W zasadzie jest jedynym testem na rynku tak prostym w wykonaniu a jednocześnie dającym wynik po około 1 godzinie. Informacja o zakażeniu jest dostępna zanim dziecko wróci z rodzicami do domu.

Czułość testu jest niezmiernie wysoka ponieważ mieści się w granicach 99,8%, natomiast specyficzność to aż 100%. Nie ma więc mowy o niepewności wydanego wyniku. 

Zachęcamy również prześledzenie naszej strony internetowej w celu poznania całego portfolio firmy Meridian, a także pozostałych producentów. W razie pytań prosimy o kontakt z działem Kliniki - Biologia Molekularna.

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia