Surowice

Surowica zbiorcza NN dla antygenów O E. coli ( reaguje z antygenami O32, O33, O146, O161, O162, O163, O166, O185), dla hodowli ogrzewanej, op. 3ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 80016
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O51 (reaguje z 5, GG ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81407
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O68 (reaguje z CC ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81472
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O97 (reaguje z WW ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85091
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O20 (reaguje z 11, 15, EE ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81367
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O86 (reaguje z 4, 15, UU ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85080
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O123 (reaguje z CC ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85119
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca przeciwciała przeciwko polisacharydowi ściany komórkowej; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 3653
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zbiorcza OMG Salmonella, reaguje z grupami/ antygenami 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, op. 1ml ;
Mikrobiologia \ Surowice
id 73528
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zbiorcza HMF dla antygenów H Salmonella , reaguje z antygenami z27 z36 z52 z53 z54 z55 z57; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 73535
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O71 (reaguje z 6, DD ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81475
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O152 (reaguje z XX ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85148
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zbiorcza MM dla antygenów O E. coli ( reaguje z antygenami O28ab, O28ac, O42, O112ab, O112ac, O124, O136, O144), dla hodowli ogrzewanej, op. 3ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 80015
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O115 (reaguje z 12, XX ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81435
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O139 (reaguje z 10, WW ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81594
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O23 (reaguje z BB ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85020
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O17 (reaguje z 9, HH ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81381
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O97 (reaguje z WW ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81511
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla faktora 32b, reaguje z antygenem S. pneumoniae 32A; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16980
Ssi Diagnostica A/S
Antysurowica S. pneumoniae typu 14, zawarty w surowicy zbiorczej H, P; 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16753
Ssi Diagnostica A/S
Katalog produktów
(function () { var url = https://chat-widget.thulium.com/app/chat-loader.js?hash=argenta-0b3329c0-e579-43fb-9ed1-80a1ad332fc4; var l = document.createElement("script");l.async = true;l.src = url; (document.getElementsByTagName("script")[0]).parentNode.appendChild(l); })();