Surowice

Surowica zbiorcza OO dla antygenów O E. coli ( reaguje z antygenami O34, O46, O85, O130, O134, O140, O167, O171), dla hodowli ogrzewanej, op. 3ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 80017
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O18ac (reaguje z 8, CC ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81365
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla faktora 15b, reaguje z antygenem S. pneumoniae 15F, 15B; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16950
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla faktora 22b, reaguje z antygenem S. pneumoniae 22F; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16966
Ssi Diagnostica A/S
Antysurowica S. pneumoniae typu 3, zawarty w surowicy zbiorczej B, R; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16746
Ssi Diagnostica A/S
Surowica grupowa 7, reaguje z antygenami S. pneumoniae 7F, 7A, 7B, 7C; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16902
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O36 (reaguje z II ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85033
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zbiorcza T, reaguje z antygenami S. pneumoniae 2, 11F, 11A, 11B, 11C, 11D, 20, 22F, 22A, 33F, 33A, 33B, 33C, 33D; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16743
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zbiorcza P, reaguje z antygenami S. pneumoniae 1, 7F, 7A, 7B, 7C, 14, 19F, 19A, 19B, 19C; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16739
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O92 (reaguje z 12, QQ ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81496
Ssi Diagnostica A/S
E.Coli O Single Antisera O18ac; 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 85015
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O117 (reaguje z 3, AA ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85114
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zbiorcza HME dla antygenów H Salmonella , reaguje z antygenami z29 z35 z38 z39 z41 z42; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 73534
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O45 (reaguje z 5, 10, II ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81402
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O28ac (reaguje z 7, MM ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85026
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O125abc (reaguje z 4, UU ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85121
Ssi Diagnostica A/S
Surowica grupowa 24, reaguje z antygenami S. pneumoniae 24F, 24A, 24B; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16914
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla faktora 11c, reaguje z antygenem S. pneumoniae 11A, 11C, 11D; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16944
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla faktora 15h, reaguje z antygenem S. pneumoniae 15B; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16953
Ssi Diagnostica A/S
Surowica dla antygenu H:Rz77 Salmonella, op. 3 ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 40362
Ssi Diagnostica A/S
Katalog produktów
(function () { var url = https://chat-widget.thulium.com/app/chat-loader.js?hash=argenta-0b3329c0-e579-43fb-9ed1-80a1ad332fc4; var l = document.createElement("script");l.async = true;l.src = url; (document.getElementsByTagName("script")[0]).parentNode.appendChild(l); })();