Surowice

Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O187 (reaguje z AA ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 84996
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella Factor O:7; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40274
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella H Phase Antisera; H:z67; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40325
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O96 (reaguje z SS ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81499
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O117 (reaguje z 3, AA ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81531
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O95 (reaguje z 14, RR ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85089
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O148 (reaguje z 12, FF ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85144
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O185 (reaguje z NN ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85181
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zbiorcza OMC Salmonella, reaguje z grupami/ antygenami I, J, K, M, N/ 16, 17, 18, 28, 30, op. 1ml ;
Mikrobiologia \ Surowice
id 73524
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O110 (reaguje z 12, FF ), wysokie miano, op. 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 81526
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O21 (reaguje z 11, BB ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85018
Ssi Diagnostica A/S
Surowica zawierająca pojedyńcze przeciwciała dla serotypu E.coli O155 (reaguje z PP ), op 1ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 85151
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella H:R-Phase Antisera; H:Rz74 ; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40610
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella H:R-Phase Antisera; H:Rz33; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40354
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella Multi Group OME; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40216
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella O Factor Antisera; O:5; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40272
Ssi Diagnostica A/S
Salmonella H Phase Pool Antisera; HME; 3 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 40295
Ssi Diagnostica A/S
Antysurowica S. pneumoniae typu 42, zawarty w surowicy zbiorczej G; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16765
Ssi Diagnostica A/S
Surowica do hamowania antygenu H:z39 Salmonella, op. 3ml;
Mikrobiologia \ Surowice
id 40387
Ssi Diagnostica A/S
Surowica grupowa 47, reaguje z antygenami S. pneumoniae 47F, 47A; 1 fiolka/ 1 ml
Mikrobiologia \ Surowice
id 16921
Ssi Diagnostica A/S
Katalog produktów