icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Preparaty KWIK-STIK™ oraz LYFO DISK™ są kulturami macierzystymi („reference stock cultures”) pochodzącymi z kultur referencyjnych oraz utrwalonymi poprzez proces liofilizacji. Zgodnie z ISO 11133 pkt. 5.3.3. Reference stock cultures powinny być “odpowiednio prowadzone w sposób, który minimalizuje możliwość zanieczyszczenia krzyżowego, mutacji lub zmian typowych cech charakterystycznych.”


Ten dokument techniczny zawiera informacje dotyczące miesięcznego planu prowadzenia szczepów wyrosłych z preparatów KWIK-STIK lub LYFO DISK w sposób pozwalający na zachowanie żywotności, czystości oraz genotypowej i fenotypowej charakterystyki mikroorganizmów. Plan ten oparty jest o procedurę przedstawioną w schemacie B.2 normy ISO 111331.


Rozpoczęcie - Hodowla “startowa”


Po uwodnieniu, posiać mikroorganizmy z KWIK-STIK lub LYFO DISK na agar nieselektywny i inkubować w warunkach odpowiednich dla danego szczepu.


• Jeśli nie jesteś pewien jaki agar użyć, informacje dotyczące warunków hodowli można znaleźć w trzech miejscach:
o ISO 11133, Tabela E oraz F.
o Strona internetowa Microbiologics® , www.microbiologics.com. Rekomendowane warunki hodowli wymienione są w każdej zakładce szczepu.
o Technical Information Bulletin, Recommended Culture Methods, dostępny na stronie www.microbiologics.com oraz www.argenta.com.pl

Przechowanie ożywionych mikroorganizmów

• Większość mikroorganizmów kontrolnych może być prowadzona na płytkach z agarem nieselektywnym lub na skosach w temperaturze pokojowej lub chłodniczej do czterech tygodni od ożywienia.
• Microbiologics® zakłada następujące warunki przechowywania jako polecane dla prowadzenia szczepów:

Kategoria mikroorganizmów

Warunki przechowywania

Bakterie tlenowe

Przechowywanie w 2-8°C. Kilka gatunków Bacillus zachowuje żywotność przez dłuższy okres, gdy przechowywane są w temp. pokojowej.

Drożdże i Grzyby

Przechowywanie w temp. pokojowej.

Beztlenowce

Przechowywanie w warunkach beztlenowych w temp. pokojowej.

Campylobacter spp.

Przechowywanie na agarze czekoladowym w 35°C w warunkach mikroaerofilnych.Pięć powodów dla których nie mrozimy 

• Mrożenie nie jest konieczne. Firma Microbiologics® dołożyła wszelkich starań, aby potwierdzić identyczność, czystość oraz utrwalić preparat.
• Mrożenie powoduje zwiększenie liczby pasaży. Norma ISO 11133 w pkt 5.3.1 mówi: “Liczba pasaży mikroorganizmów do badań powinna być udokumentowana, aby zapobiec nadmiernemu przesiewaniu, co zwiększa ryzyko zmian fenotypowych. Pasaż jest definiowany jako przeniesienie mikroorganizmów z żywej kultury na świeżą pożywkę z uzyskaniem wzrostu. Każda forma przesiewu jest przeniesieniem/ pasażem”.
• Do mrożenia najlepsza jest temp. -70°C . ISO 11133, pkt. 5.3.3. mówi: “szczep macierzysty powinien być przechowywany w wielu porcjach, zazwyczaj albo w głębokim mrożeniu, np. poniżej –70°C, lub liofilizowany. W wyższej temp. mrożenia, żywotność może być ograniczona oraz mogą pojawiać się modyfikacje genotypowe.”
• Microbiologics® nie może zagwarantować typowych cech mikroorganizmu, jeśli był zamrażany. Nie walidowano stabilności cech mikroorganizmu po mrożeniu i rozmrożeniu.
• ISO 11133, 5.3.2. mówi: "jeśli mikroorganizmy kontrolne są uzyskane z kolekcji referencyjnych lub od komercyjnych dostawców posiadających certyfikat ISO 9001 lub inny odpowiedni certyfikat, oraz są utrzymywane w oryginalnych opakowaniach to powinny być posiewane i używane zgodnie z zaleceniami producenta."Wskazówki do najlepszego stosowania

• Nie stosować pierwszej płytki po ożywieniu do określania charakterystyki fenotypowej. Jest to płytka na której wyrosłe mikroorganizmy nie są w pełni ożywione.
• Do badania wybrać dobrze wyizolowane kolonie. Nie badać kolonii z płytek zanieczyszczonych.
• Jeśli to możliwe, używać do badania biochemicznego mikroorganizmy nie starsze niż 24 godzinne.
• Mikroorganizmy przechowywane w 4°C nie powinny być stosowane do większości testów ( np. MALDI-TOF). Skonsultuj z instrukcją producenta testu.
• Po czterech tygodniach, usuń płytki i rozpocznij proces z nowym liofilizatem.
• Mikroorganizmy mogą być używane po upływie daty przydatności jeśli (1) liofilizat został ożywiony przed upływem daty ważności oraz (2) mikroorganizm nie jest używany dłużej niż cztery tygodnie zgodnie z programem utrzymywania szczepów.


REFERENCES
ISO 11133:2014 Microbiology of food, animal feed and water – Preparation, production, storage and performance testing of culture media

Wiadomości

Wydarzenia

Nasi partnerzy

Thermo-Oxoid-Remel-logo-greyDuPont-logo-greyMicrobiologics-logo-greyMeridian-logo-greyOxford-logo-greyAlere-logo-greyHygiena-logo-greyLiofilchem-logo-grey

Alliance Bio EpertsSodibox-logo-grey PHE-logo-grey NalvonMinden-logoSSI-logo-greyMWE-logo-greyInterscience-logo-grey

PBI-logo-grey